eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badanie profilu laboratoryjnego u pacjentów po zatruciu fosforkiem glinu w południowo-zachodnim Iranie w latach 2010–2015

Farkhonde Jamshidi, Ahmad Ghorbani, Sina Darvishi, Hannaneh Davoodzadeh

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 149-157
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Fosforek glinu, określany w Iranie jako „tabletka ryżowa” ze względu na stosowanie w ochronie upraw ryżu, jest jednym z najczęściej stosowanych pestycydów na świecie. W kontakcie z wodą, parą lub kwasem żołądkowym uwalnia gaz – fosforowodór, co może wywoływać zatrucie. Zatrucie fosforowodorem jest często stosowaną metodą samobójstwa, a liczba takich przypadków stale rośnie. W dwóch trzecich przypadków zatrucie fosforowodorem ma skutek śmiertelny. Celem badania była ocena danych dotyczących epidemiologii klinicznej oraz zmian parametrów laboratoryjnych u pacjentów po zatruciu „tabletką ryżową”.

Materiały i metody: W badaniu uwzględniono łącznie 23 pacjentów z zatruciem fosforkiem glinu hospitalizowanych w szpitalu Razi w mieście Ahwaz w latach 2010–2015. Dane analizowano przy użyciu metod statystyki opisowej oraz testów statystycznych.

Wyniki: Średni wiek pacjentów wynosił 27,2 ±7,3 roku. Mężczyźni stanowili 60,9% analizowanej grupy pacjentów. U 8,7% pacjentów stwierdzono hiponatremię, a u 21,7% – hipokaliemię. W większości przypadków poziom sodu i potasu mieścił się w granicach normy. U 91% pacjentów występowała kwasica. W większości przypadków stwierdzano także obniżenie poziomu wodorowęglanów w surowicy. Średni okres od zatrucia do hospitalizacji wynosił 1,48 ±0,76 godzin.

Wnioski: Przebieg zmian w poziomie elektrolitów i innych parametrów laboratoryjnych może być dobrym markerem ciężkości zatrucia oraz stanu klinicznego pacjenta. Niezbędne są dodatkowe badania w celu potwierdzenia powyższej zależności.

Introduction: Aluminium phosphide or rice tablet is one of the most common pesticides around the world. The substance releases phosphine gas in the presence of water, steam or stomach acid which can lead to poisoning. Phosphine poisoning is more about suicide the number of which is increasing day by day. Two-thirds of patients lose their lives. The aim of this study was to evaluate the data on the clinical epidemiology and laboratory changes in patients poisoned with rice tablets.

Material and methods: A total of 23 patients poisoned by aluminium phosphide who referred to Ahvaz Razi hospital within the period of 2010–2015 were studied. The data were analyzed using descriptive statistics and statistical tests.

Results: The mean age of the patients was 27.2 ±7.3 years and 60.9% of the patients were male. 8.7% of the patients had hyponatremia and 21.7% of the patients had hypokalemia. In the majority of cases the amount of sodium and potassium was normal. 91% of patients had acidosis and serum bicarbonate was reduced in the majority of cases. The average interval between poisoning and admission was 1.48 ±0.76 hours.

Conclusions: The pattern to change the electrolytes and other laboratory factors could be a good marker of the severity of the poisoning and the clinical conditions of the patient, which requires more specific research to prove the process.
słowa kluczowe:

fosforek glinu, tabletki ryżowe, pestycydy, zatrucie

referencje:
Bertolote JM, Fleischmann A, Eddleston M, Gunnell D. Deaths from pesticide poisoning: a global response. Br J Psychiatry 2006; 189: 201-203.
Mehrpour O, Abdollahi M. Poison treatment centers in Iran. Hum Exp Toxicol 2012; 31: 303-304.
Abdollahi M, Ranjbar A, Shadnia S, Nikfar S, Rezaiee A. Pesticides and oxidative stress: a review. Med Sci Monit 2004; 10: RA141-RA147.
Pajoumand A, Jalali N, Abdollahi M, Shadnia S. Survival following severe aluminium phosphide poisoning. J. Pharmacy Practice Res 2002; 32: 297-299.
Mehrpour O, Singh S. Rice tablet poisoning: a major concern in Iranian population. Hum Exp Toxicol 2010; 29: 701-702.
Wahab A, Rabbani MU, Wahab S, Khan RA. Spontaneous self-ignition in a case of acute aluminium phosphide poisoning. Am J Emerg Med 2009; 27: 752-756.
Moghadamnia AA, Abdollahi M. An epidemiological study of poisoning in northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002; 8: 88-94.
Jamshidi F, Ghorbani A, Darvishi S. Rice tablet (Aluminium Phosphide) poisoning. Int J Bioassays. 2016; 5: 5041-5044.
Ranga GS, Dwivedi S, Agarwal M, Kumar D. Aluminium phosphide poisoning in a young adult: a suicidal cardiotoxin simulating myocardial ischaemia. J Ind Acad Clin Med 2004; 5: 369.
Singh S, Singh D, Wig N, Jit I, Sharma BK. Aluminium phosphide ingestion – a clinico-pathologic study. J Toxicol Clin Toxicol 1996; 34: 703-706.
Mets Brooks C, Stewart N. The clinical management of drug overdose and poisoning. 3rd ed. WB Saunders company, Philadelphia 1998; 872-873.
Chugh SN. Tow commonly used pesticide and insecticide in agriculture are phosphides. J Ind Acad Clin Med 1999; 4: 83-89.
Soltaninejad K, Beyranvand MR, Momenzadeh SA, Shadnia S. Electrocardiographic findings and cardiac manifestations in acute aluminium phosphide poisoning. J Forensic Leg Med 2012; 19: 291-293.
Arora B, Punia RS, Kaira R, Chugh SN. Histopathologic changes in AlP poisoning. J Indian Meds Assosc 2005; 93: 380-381.
Hsu CH, Chi BS, Liu MY, Li JH. Phosphine induced oxidative damage in rats; role of glutathione. Toxicology 2002; 179: 1-8.
Bumbrah GS, Krishan K, Kanchan T, Sharma M, Sodhi GS. Phosphide poisoning: a review of literature. Forensic Sci Int 2012; 214: 1-6.
Balali M. Phosphine. Poison center of Imam Reza Hospital. Mashad. 1991 Nov. available from URL: http://www.intox.org/databank/ documents/ chemical/phosphin/pim865.htm
Dart RC. The 5 minute Toxicology Consult. Philadelphia 2004; 580-581.
Rahbar Taramsary M, Orangpoor R, Zarkami T. Survey patients poisoned with aluminium phosphide (Rice Tablet). Gilan J Med Sci 2004: 56; 42-47.
Abder Rahman H. Effect of ALP on blood glucose level. Vet Hum Toxicol 1999: 41: 31-32.
Shadnia S, Soltaninejad K, Ghaemi M, Abdollahi M. Review on rice tablet toxicology. Babol J Med Sci 2006; 8: 53-63.
Jadhav AP, Nusair MB, Ingole A, Alpert MA. Unresponsive ventricular tachycardia associated with aluminium phosphide poisoning. Am J Emerg Med 2012; 30: 633.e3-5.
Hashemi-Domeneh B, Zamani N, Hassanian-Moghaddam H, Rahimi M, Shadnia S, Erfantalab P, Ostadi A. A review of aluminium phosphide poisoning and a flowchart to treat it. Arh Hig Rada Toksikol 2016; 67: 183-193.
Nik MN, Hawari R, Shafie H. A case report of aluminium phosphide poisoning. Med J Malaysia 2016; 71: 213-214.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe