eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badanie profilu laboratoryjnego u pacjentów po zatruciu fosforkiem glinu w południowo-zachodnim Iranie w latach 2010–2015

Farkhonde Jamshidi
,
Ahmad Ghorbani
,
Sina Darvishi
,
Hannaneh Davoodzadeh

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 149-157
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Fosforek glinu, określany w Iranie jako „tabletka ryżowa” ze względu na stosowanie w ochronie upraw ryżu, jest jednym z najczęściej stosowanych pestycydów na świecie. W kontakcie z wodą, parą lub kwasem żołądkowym uwalnia gaz – fosforowodór, co może wywoływać zatrucie. Zatrucie fosforowodorem jest często stosowaną metodą samobójstwa, a liczba takich przypadków stale rośnie. W dwóch trzecich przypadków zatrucie fosforowodorem ma skutek śmiertelny. Celem badania była ocena danych dotyczących epidemiologii klinicznej oraz zmian parametrów laboratoryjnych u pacjentów po zatruciu „tabletką ryżową”.

Materiały i metody: W badaniu uwzględniono łącznie 23 pacjentów z zatruciem fosforkiem glinu hospitalizowanych w szpitalu Razi w mieście Ahwaz w latach 2010–2015. Dane analizowano przy użyciu metod statystyki opisowej oraz testów statystycznych.

Wyniki: Średni wiek pacjentów wynosił 27,2 ±7,3 roku. Mężczyźni stanowili 60,9% analizowanej grupy pacjentów. U 8,7% pacjentów stwierdzono hiponatremię, a u 21,7% – hipokaliemię. W większości przypadków poziom sodu i potasu mieścił się w granicach normy. U 91% pacjentów występowała kwasica. W większości przypadków stwierdzano także obniżenie poziomu wodorowęglanów w surowicy. Średni okres od zatrucia do hospitalizacji wynosił 1,48 ±0,76 godzin.

Wnioski: Przebieg zmian w poziomie elektrolitów i innych parametrów laboratoryjnych może być dobrym markerem ciężkości zatrucia oraz stanu klinicznego pacjenta. Niezbędne są dodatkowe badania w celu potwierdzenia powyższej zależności.

Introduction: Aluminium phosphide or rice tablet is one of the most common pesticides around the world. The substance releases phosphine gas in the presence of water, steam or stomach acid which can lead to poisoning. Phosphine poisoning is more about suicide the number of which is increasing day by day. Two-thirds of patients lose their lives. The aim of this study was to evaluate the data on the clinical epidemiology and laboratory changes in patients poisoned with rice tablets.

Material and methods: A total of 23 patients poisoned by aluminium phosphide who referred to Ahvaz Razi hospital within the period of 2010–2015 were studied. The data were analyzed using descriptive statistics and statistical tests.

Results: The mean age of the patients was 27.2 ±7.3 years and 60.9% of the patients were male. 8.7% of the patients had hyponatremia and 21.7% of the patients had hypokalemia. In the majority of cases the amount of sodium and potassium was normal. 91% of patients had acidosis and serum bicarbonate was reduced in the majority of cases. The average interval between poisoning and admission was 1.48 ±0.76 hours.

Conclusions: The pattern to change the electrolytes and other laboratory factors could be a good marker of the severity of the poisoning and the clinical conditions of the patient, which requires more specific research to prove the process.
słowa kluczowe:

fosforek glinu, tabletki ryżowe, pestycydy, zatrucie

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe