eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Bezpieczeństwo leczenia biologicznego astmy ciężkiej w czasach pandemii COVID-19

Dorota Nawarycz
1
,
Rafał Pawliczak
1

1.
Department of Immunopathology, Medical Faculty, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 3: 134–138
Data publikacji online: 2021/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
COVID-19 jest chorobą zakaźną, która szybko rozprzestrzeniła się na cały świat i stanowi wyzwanie w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak astma ciężka. Według wielu organizacji zajmujących się zdrowiem terapia biologiczna u pacjentów z astmą ciężką powinna być kontynuowana. Celem tego badania jest ocena informacji, które udało się do tej pory zebrać na temat bezpieczeństwa leczenia ciężkiej astmy w czasach pandemii COVID-19. Autorzy przeanalizowali dane dotyczące omalizumabu, reslizumabu, mepolizumabu, benralizumabu oraz dupilumabu, które pochodzą z opisów przypadków, badań ankietowych, badań jedno- i wieloośrodkowych, a także z artykułów przeglądowych. Tematyka badania skupia się na ryzyku pogorszenia u pacjentów z astmą podczas COVID-19 oraz ciężkości infekcji. Autorzy doszli do wniosku, że nie ma silnych dowodów na ryzyko zaostrzenia astmy u pacjentów zakażonych COVID-19, będących jednocześnie podczas cyklu terapii biologicznej. Leczenie biologiczne może być bezpiecznie stosowane u pacjentów z astmą ciężką tak długo, jak wszystkie środki ostrożności oraz ocena indywidualna są zastosowane.

COVID-19 is an infectious disease that rapidly spread around the world and therefore is a challenge for treating chronic diseases, such as severe asthma. According to the guidelines of various health organizations, biological treatment in patients with severe asthma should be continued. The aim of this study was to evaluate the information we have gathered so far about safety of biological treatment of severe asthma during the COVID-19 pandemic. We analyzed data involving omalizumab, reslizumab, mepolizumab, benralizumab and dupilumab coming from case studies, surveys, single-center and multicenter studies, and review articles as well. The study focuses on risks of asthmatic patients’ deterioration during COVID-19 and the severity of the infection itself. As a result, we learned that there is no strong evidence for asthma exacerbations in patients infected with COVID-19 while on their biological treatment course. Biological therapy can be safely used in patients with severe asthma, as long as all the precautions and the individual evaluation are provided.
słowa kluczowe:

COVID-19, astma ciężka, leczenie biologiczne, terapia biologiczna, bezpieczeństwo
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.