eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2024
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Bezpieczeństwo stosowania statyn w przewlekłych chorobach wątroby

Paweł Rajewski
1, 2
,
Justyna Kwiatkowska
1
,
Anna Nowicka-Matuszewska
1
,
Piotr Rajewski
3

  1. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
  2. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  3. Katedra Neurologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data publikacji online: 2024/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zachorowalności, hospitalizacji i umieralności w Polsce i na świecie. Do głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego należą zaburzenia w gospodarce lipidowej, zwłaszcza zwiększone stężenie cholesterolu LDL, które jest najbardziej rozpowszechnionym i najgorzej kontrolowanym spośród nich. Stosowanie statyn stanowi złoty standard w leczeniu zaburzeń lipidowych, są one lekami pierwszego rzutu. Wśród osób z przewlekłymi chorobami wątroby zaburzenia lipidowe i choroby sercowo-naczyniowe są równie powszechne jak w populacji ogólnej, a w niektórych schorzeniach wątroby nawet częstsze. Niestety bardzo często u pacjentów z chorobami wątroby statyny nie są stosowane, są odstawiane, ich dawki są redukowane lub stosuje się dawki zbyt małe – z obawy przed niekorzystnym wpływem na wątrobę. W konsekwencji pacjenci z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym nie są w ogóle leczeni hipolipemizująco, co istotnie zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowych. Liczne badania wykazały, że stosowanie statyn u osób z przewlekłymi chorobami wątroby jest bezpieczne, a obecność przewlekłej choroby wątroby czy stabilnie podwyższonych poziomów aminotransferazy alaninowej nie stanowi przeciwwskazania do ich włączenia ani wskazania do odstawienia czy do redukcji dawki. W ocenie wskazań do stosowania statyn i docelowych wartości LDL należy brać pod uwagę kategorię ryzyka sercowo-naczyniowego. Działanie plejotropowe, pozalipidowe, statyn ma korzystny wpływ na funkcjonowanie wątroby i historię naturalną przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z dysfunkcją metaboliczną, zakażeń wirusami HBV i HCV oraz wyrównanej marskości wątroby o każdej etiologii. U pacjentów po transplantacji wątroby leczonych immunosupresyjnie oraz u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C kwalifikowanych do leczenia za pomocą leków działających bezpośrednio na wirusa należy sprawdzić potencjalne interakcje lekowe przed włączeniem statyny.
słowa kluczowe:

statyny, wątroba, HCV, MASLD, ALT

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.