eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Bliźnięta nierozdzielone w ciąży trojaczej dwukosmówkowej, dwuowodniowej

Jakub Młodawski
1
,
Aleksandra Pliszka
2
,
Marta Mlodawska
1
,
Grzegorz Swiercz
1

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
2.
”Esculap” Student’s Scientific Society, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 98–101
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Bliźniaki zrośnięte (CT) to skrajnie rzadkie powikłanie występujące w ciąży bliźniaczej jednoowodniowej, dotykające około 1 na 80 000 ciąż. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek pacjentki w ciąży trojaczej dwukosmówkowej, u której zdiagnozowano to powikłanie w 15. tygodniu ciąży. Stopień połączenia narządów u bliźniaków nierozdzielonych nie rokował ich przeżycia po porodzie. Trzeci płód był morfologicznie prawidłowy i posiadał oddzielny worek owodniowy i kosmówkę. Pacjentka nie zdecydowała się na selektywną terminację płodów nierozdzielonych w drugim trymestrze. Naturalny przebieg skutkował spontaniczną wewnątrzmaciczną śmiercią chorych płodów w 30. tygodniu ciąży, po czym nastąpił spontaniczny poród przedwczesny w 36. tygodniu ciąży. Opis przypadku wraz z dokumentacją fotograficzną pozwala na śledzenie diagnostyki, postępowania i naturalnego przebiegu ciąży z tym rzadkim powikłaniem. W dyskusji omówiono również podobne przypadki opisane w literaturze oraz sposoby postępowania w takiej sytuacji.

Conjoined twins (CT) is an extremely rare complication in a monoamniotic twin pregnancy, affecting approximately 1 in 80,000 births. In our case report, we present the occurrence of this complication in a patient with a triple dichorionic pregnancy. The complication was diagnosed in the 15th week of pregnancy. The degree of organ connection in CT did not predict the survival of the conjoined foetuses after delivery. The third foetus was morphologically normal and had a separate chorion. The patient did not decide to undergo selective CT foeto-reduction in the second trimester. The natural course resulted in spontaneous intrauterine death of the affected foetuses in the 30th week of pregnancy, followed by spontaneous preterm labour in the 36th week of pregnancy. The description of the case along with photographic documentation allows the diagnosis, procedure, and the spontaneous course of pregnancy with such a complication to be traced. The attached discussion deals with similar descriptions of such rare cases in the literature and proceedings.
słowa kluczowe:

bliźnięta nierozdzielone, ciąża trojacza, perinatologia, obumarcie wewnątrzmaciczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.