eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Chirurgiczne leczenie pointubacyjnego zwężenia tchawicy w wyniku zakażenia COVID-19 – aspekty opieki pielęgniarskiej na podstawie opisu przypadku

Sylwia Terech-Skóra
1
,
Katarzyna Kwiecień-Jaguś
2
,
Martyna Terlecka
3
,
Agnieszka Kruk
1, 4
,
Renata Piotrkowska
1

  1. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
  2. Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
  3. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
  4. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 53–61
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Zwężenia tchawicy niezależnie od etiologii mogą poważnie wpływać na możliwość oddychania, swobodnego komunikowania się czy też codziennego aktywnego funkcjonowania, zwiększając zachorowalność oraz śmiertelność pacjentów. Jest wiele metod leczenia – począwszy od farmakoterapii, poprzez zabiegi endoskopowe po leczenie chirurgiczne, które w 95% przypadków skutecznie rozwiązuje problem. Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad pacjentem poddanym resekcji i rekonstrukcji tchawicy jest tematem rzadko podejmowanym w piśmiennictwie. Poniższy artykuł jest pierwszą publikacją, w której przedstawiono specyficzne aspekty pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po odcinkowej resekcji tchawicy, opracowaną na przykładzie opisu przypadku 64-letniej pacjentki z pointubacyjnym zwężeniem tchawicy w wyniku leczenia zakażenia COVID-19.

Tracheal stenosis, regardless of its aetiology, can seriously affect the ability to breathe, communicate freely, or function daily, increasing morbidity and mortality. Treatment options for tracheal stenosis are extensive and include pharmacotherapy, endoscopic procedures, and surgical treatment, which effectively solves this problem in 95% of cases. Nursing management in the care of a patient undergoing resection and reconstruction of the trachea is rarely discussed in the literature. The prepared article is the first publication of this type in which the specific aspects of postoperative nursing care for a patient after segmental tracheal resection are presented, based on the example of a case report of a 64-year-old woman with post-intubation tracheal stenosis as a result of treatment of COVID-19 infection.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, zwężenie tchawicy, COVID-19, resekcja

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.