eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy
Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 1500 egz.

Lista Recenzentów
Lista Recenzentów.pdf

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Szpital uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Sekretarze redakcji
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
ptpa@ptpa.pl

Redaktor tematyczny
dr hab. n. hum. Maria Kózka

Redaktor językowy
Małgorzata Kowalska

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Honorowy redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Za treść reklam umieszczonych w Pielęgniarstwie Chirurgicznym i Angiologicznym odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę są skierowane tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa

Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Wiesława Powierża
tel. +48 61 822 77 81, wew. 511
kom. + 48 512 027 357
w.powierza@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.