eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci

Leokadia Bąk-Romaniszyn
,
Elżbieta Czkwianianc
,
Ewa Małecka-Panas

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4): 207–211
Data publikacji online: 2008/09/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp: Ciało obce w przewodzie pokarmowym u małych dzieci jest najczęściej wynikiem przypadkowego połknięcia, dzieci starsze połykają je czasami celowo.
Cel: Analiza przypadków dzieci hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii ICZMP w Łodzi w latach 2001–2007 z powodu połknięć ciał obcych. Materiał i metody: Z powodu połknięcia przedmiotów (lub podejrzenia połknięcia) i objawów klinicznych sugerujących obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym przyjęto do szpitala 52 dzieci w wieku 7 mies.–17 lat (32 dziewczynki i 20 chłopców).
Wyniki: Przypadkowo połknęło ciała obce 87% dzieci, celowo 11%, natomiast połknięcia mieszane to 2%. Wśród hospitalizowanych 67% dzieci nie miało ukończonych 4 lat, 23% było w wieku 5–10 lat, a 10% >10. roku życia. Obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym potwierdzono u 85% dzieci, usunięto u 95%; a w 5% przypadków połknięty przedmiot był poza zasięgiem endoskopu. Wyciągnięto monety (40%), drobne zabawki lub ich części (17%), szpilki (12%), baterie elektroniczne (10%) i inne (21%), w tym biżuterię, szczoteczkę do zębów, antenę telefoniczną, kamyk i fragmenty różnych przedmiotów. Następstwa kliniczne były zróżnicowane. Występowały zmiany miejscowe, takie jak nadżerkowe zmiany w żołądku i dwunastnicy u 30% dzieci, odleżyny u 23%, oparzenia chemiczne śluzówki przełyku u 7%, a także zapalenie krtani u 2% i zachłystowe zapalenie płuc u 2%.
Wniosek: Ciała obce w przewodzie pokarmowym małych dzieci najczęściej znajdują się na skutek nieumyślnych połknięć monet i drobnych przedmiotów.


Introduction: A foreign body found in the alimentary tract in small children most frequently results from accidental swallowing, but in older children it is sometimes swallowed intentionally.
Aim: The aim of the study was to perform an analysis of cases of children hospitalised at the Department of Gastroenterology, Polish Mother’s Health Centre Institute in Łódź in the years 2001-2007 due to foreign body swallowing. Material and methods: 52 children, aged from 7 months to 17 years (32 girls and 20 boys), who were admitted to hospital due to swallowing of objects (or suspected swallowing of objects) and clinical symptoms suggesting that foreign bodies were in the alimentary tract.
Results: Accidental swallowing concerned 87%, intentional 11%, and mixed 2% of the cases. Among the hospitalised children 67% were up to 4 years of age, 23% were 5-10 years old and 10% were over 10 years of age. The presence of a foreign body in the alimentary tract was confirmed in 85% of children; the body was removed in 95% of the cases, and in 5% the swallowed object was out of range of the endoscope. The objects removed were: coins 40%, small toys or their parts 17%, pins 12%, electronic batteries 10% and others 21% (including jewellery, toothbrush, telephone aerial, stone and fragments of various objects). Clinical consequences which occurred in children were differentiated: from topical such as gastric and duodenal erosive lesions in 30%, decubitus ulcers in 23%, chemical burns of the oesophageal mucosa in 7%, to acute laryngitis (2%) and aspiration pneumonia in 2%.
Conclusion: Cases of a foreign body found in the alimentary tract most frequently concern accidental swallowing of coins and small objects by small children.
słowa kluczowe:

ciała obce, przewód pokarmowy, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe