eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Raport

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych zorganizowane w roku 2016

Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2016, 20 (4): 203-204
Data publikacji online: 2017/03/14
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Polska Pediatryczna Grupa Psychoonkologów (PPGP) została powołana w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w 2006 r. Początki pracy grupy sięgają roku 1998, kiedy to 7 ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej podjęło się realizacji wieloośrodkowego pro­gramu badawczego KBN, mającego na celu optymalizację metod wspomagania bio-psychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Realizacja kolejnego programu KBN skonsolidowała i rozszerzyła grupę współpracujących osób. Pierwsze spotkania grupy miały charakter roboczy, odbywały się dwa razy w roku – wiosną i jesienią – w ramach organizowanej przez prof. Jerzego Kowalczyka Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Z czasem spotkania robocze przyjęły formę ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych PPGP. Do chwili obecnej zorganizowano 27 spotkań. Od wiosny 2014 r. organizowanie konferencji stało się możliwe dzięki finansowemu zaangażowaniu Fundacji Spełnionych Marzeń. Jesienna konferencja w 2015 r. odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Gajusz z Łodzi. Od początku działalności PPGP przewodniczy jej dr hab. Marzena Samardakiewicz z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego z Lublina. W październiku 2016 r. Marzena Samardakiewicz została prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Od 2012 r. jeden numer czasopisma „Psychoonkologia” jest poświęcony w całości problemom psychoonkologii wieku rozwojowego. Druk zeszytu jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu orga­nizacji pozarządowych. Pierwsze trzy numery sponsorowała Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowo­tworową z Warszawy, a czwarty i obecny piąty numer finansuje w dużej części Fundacja Iskierka z Chorzowa.
W dniach 1–2 kwietnia 2016 r. odbyła się w Warszawie XIV Ogólnopolska Konferencja PPGP, w całości finansowana ze środków pozarządowych – przez Fundację Spełnionych Marzeń z Warszawy. Tematem przewodnim konferencji były „Zrewidowane standardy opieki psychospołecznej w trakcie leczenia choroby nowotworowej dzieci i młodzieży”, całość moderowała Marzena Samardakiewicz z Lublina, a referaty przedstawili psychoonkolodzy dziecięcy reprezentujący ośrodki onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce (m.in. Justyna Korzeniewska). Dyskusje toczyły się w obszarze, jakiej opieki psychospołecznej potrzebują i jakiej oczekują chore dzieci i ich rodzice. Ugruntowała się obecność sesji doktoranckiej, co pokazuje rozwój dokonujący się w tej wąskiej dziedzinie wiedzy. W drugim dniu konferencji wiodącą tematyką były standardy opieki nad dzieckiem w sytuacji schyłku życia i przechodzenia rodziny z chorym dzieckiem pod opiekę hospicyjną. Moderatorem dyskusji była Bogna Kędzierska wraz z zespołem psychologów związanych z ośrodkiem łódzkim.
W dniach 2–3 grudnia 2016 r. także w Warszawie odbyła się jesienna, XV Ogólnopolska Konferencja PPGP. Z uwagi na przypadający jubileusz 10-lecia powołania PPGP starano się pokazać pewną kontynuację działań „mistrzów”. Elżbieta Szweda z Krakowa przedstawiła „Pionierskie prace Profesora Armaty i mgr Zdebskiej jako początki opieki psychospołecznej w onkologii dziecięcej w Polsce”. Jednocześnie omawiano nowe kierunki działań i wyzwania stojące przed PPGP, m.in.: Marta Rusek – „Ocenę jakości życia dzieci z hemo­filią”, Sylwia Barsow – „Wypalanie się sił u rodziców dzieci z chorobą nowotworową”, Marzena Gwadera i Aleksandra Tobota – „Ocenę funkcjonowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych po leczeniu osteosarcoma”. Grono psychoonkologów dziecięcych doceniło długoletnie wysiłki przewodniczącej PPGP – Marzeny Samardakiewicz – i uhonorowało ją sympatycznym, z serca płynącym upominkiem.
Motywem przewodnim drugiego dnia obrad był „Udział organizacji pozarządowych/pacjenckich/rodzicielskich w realizacji standardów opieki psychospołecznej w ośrodkach onkologii dziecięcej – czy grozi nam chaos”. Omawiano nowe propozycje realizacji opieki psychospołecznej w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej, m.in. Lucyna Klukowska przedstawiła „Klinikę Mentalną jako propozycję realizacji opieki psychospołecznej nad dzieckiem z chorobą nowotworową w ośrodku wrocławskim”.
Wiosenne spotkanie PPGP ma już stały termin określony na pierwszy weekend po Świętach Wielkanocnych. Odbędzie się w Warszawie w dniach 21–22 kwietnia 2017 r. Zapraszamy!
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu www.termedia.pl.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe