eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Raport

Coroczne Ogólnopolskie Konferencje Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych zorganizowane w roku 2016

Marzena Samardakiewicz
1

1.
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Polska Pediatryczna Grupa Psychoonkologów
Psychoonkologia 2016, 20 (4): 203-204
Data publikacji online: 2017/03/14
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
 
Polska Pediatryczna Grupa Psychoonkologów (PPGP) została powołana w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w 2006 r. Początki pracy grupy sięgają roku 1998, kiedy to 7 ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej podjęło się realizacji wieloośrodkowego pro­gramu badawczego KBN, mającego na celu optymalizację metod wspomagania bio-psychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Realizacja kolejnego programu KBN skonsolidowała i rozszerzyła grupę współpracujących osób. Pierwsze spotkania grupy miały charakter roboczy, odbywały się dwa razy w roku – wiosną i jesienią – w ramach organizowanej przez prof. Jerzego Kowalczyka Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Z czasem spotkania robocze przyjęły formę ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych PPGP. Do chwili obecnej zorganizowano 27 spotkań. Od wiosny 2014 r. organizowanie konferencji stało się możliwe dzięki finansowemu zaangażowaniu Fundacji Spełnionych Marzeń. Jesienna konferencja w 2015 r. odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Gajusz z Łodzi. Od początku działalności PPGP przewodniczy jej dr hab. Marzena Samardakiewicz z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego z Lublina. W październiku 2016 r. Marzena Samardakiewicz została prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Od 2012 r. jeden numer czasopisma „Psychoonkologia” jest poświęcony w całości problemom psychoonkologii wieku rozwojowego. Druk zeszytu jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu orga­nizacji pozarządowych. Pierwsze trzy numery sponsorowała Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowo­tworową z Warszawy, a czwarty i obecny piąty numer finansuje w dużej części Fundacja Iskierka z Chorzowa.
W dniach 1–2 kwietnia 2016 r. odbyła się w Warszawie XIV Ogólnopolska Konferencja PPGP, w całości finansowana ze środków pozarządowych – przez Fundację Spełnionych Marzeń z Warszawy. Tematem przewodnim konferencji były „Zrewidowane standardy opieki psychospołecznej w trakcie leczenia choroby nowotworowej dzieci i młodzieży”, całość moderowała Marzena Samardakiewicz z Lublina, a referaty przedstawili psychoonkolodzy dziecięcy reprezentujący ośrodki onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce (m.in. Justyna Korzeniewska). Dyskusje toczyły się w obszarze, jakiej opieki psychospołecznej potrzebują i jakiej oczekują chore dzieci i ich rodzice. Ugruntowała się obecność sesji doktoranckiej, co pokazuje rozwój dokonujący się w tej wąskiej dziedzinie wiedzy. W drugim dniu konferencji wiodącą tematyką były standardy opieki nad dzieckiem w sytuacji schyłku życia i przechodzenia rodziny z chorym dzieckiem pod opiekę hospicyjną. Moderatorem dyskusji była Bogna Kędzierska wraz z zespołem psychologów związanych z ośrodkiem łódzkim.
W dniach 2–3 grudnia 2016 r. także w Warszawie odbyła się jesienna, XV Ogólnopolska Konferencja PPGP. Z uwagi na przypadający jubileusz 10-lecia powołania PPGP starano się pokazać pewną kontynuację działań „mistrzów”. Elżbieta Szweda z Krakowa przedstawiła „Pionierskie prace Profesora Armaty i mgr Zdebskiej jako początki opieki psychospołecznej w onkologii dziecięcej w Polsce”. Jednocześnie omawiano nowe kierunki działań i wyzwania stojące przed PPGP, m.in.: Marta Rusek – „Ocenę jakości życia dzieci z hemo­filią”, Sylwia Barsow – „Wypalanie się sił u rodziców dzieci z chorobą nowotworową”, Marzena Gwadera i Aleksandra Tobota – „Ocenę funkcjonowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych po leczeniu osteosarcoma”. Grono psychoonkologów dziecięcych doceniło długoletnie wysiłki przewodniczącej PPGP – Marzeny Samardakiewicz – i uhonorowało ją sympatycznym, z serca płynącym upominkiem.
Motywem przewodnim drugiego dnia obrad był „Udział organizacji pozarządowych/pacjenckich/rodzicielskich w realizacji standardów opieki psychospołecznej w ośrodkach onkologii dziecięcej – czy grozi nam chaos”. Omawiano nowe propozycje realizacji opieki psychospołecznej w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej, m.in. Lucyna Klukowska przedstawiła „Klinikę Mentalną jako propozycję realizacji opieki psychospołecznej nad dzieckiem z chorobą nowotworową w ośrodku wrocławskim”.
Wiosenne spotkanie PPGP ma już stały termin określony na pierwszy weekend po Świętach Wielkanocnych. Odbędzie się w Warszawie w dniach 21–22 kwietnia 2017 r. Zapraszamy!
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.