eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
1/2021
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Cukrzyca w dobie COVID-19

Katarzyna Pasterczyk-Bielska
1
,
Piotr Gajda
1
,
Grzegorz Dzida
1

1.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Online publish date: 2021/03/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła rzeczywistość i wpłynęła na życie każdego z nas. Z miesiąca na miesiąc pojawiały się nowe informacje dotyczące skuteczności potencjalnych leków, a sytuacji nie ułatwiał brak danych popartych badaniami klinicznymi oraz różnorodny i nieprzewidywalny przebieg choroby w zależności od grupy wiekowej pacjentów oraz ich dodatkowych obciążeń. Niepokój u większości społeczeństwa budziły informacje, że grupę wysokiego ryzyka stanowią osoby z „chorobami towarzyszącymi”. Wywołało to zaniepokojenie pacjentów z cukrzycą, ponieważ choroba ta w znaczący sposób wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Zasadne stało się pytanie, na ile zaburzenia gospodarki węglowodanowej zwiększają ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu infekcji SARS-CoV-2.

Pacjenci z cukrzycą w dobie COVID-19

Pacjenci z cukrzycą w Polsce stanowią grupę ponad 2,5 mln osób. W trakcie pandemii i związanego z nią ograniczonego dostępu do oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych częściej niż kiedykolwiek potrzebują oni opieki w ramach poradni POZ. Z drugiej strony, gdy osoby te są już leczone na oddziałach covidowych, opiekę nad nimi sprawują lekarze różnych specjalności, dlatego niezbędne jest poznanie zasad leczenia pacjentów z hiperglikemią w trakcie hospitalizacji spowodowanej ostrą infekcją lub stanem zagrożenia życia.
Na podstawie wielomiesięcznej obserwacji potwierdzono, że sam fakt chorowania na cukrzycę nie zwiększa ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – jest ono podobne jak u pacjentów bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Dominujące znaczenie dla ciężkości przebiegu infekcji u osób z cukrzycą ma jej typ oraz wyrównanie glikemii. Obserwacje przeprowadzone wśród chorych na cukrzycę typu 1 wykazały, że ryzyko zakażenia nie jest u nich większe niż w populacji ogólnej. Co szczególnie istotne, dobrze wyrównana cukrzyca o podłożu autoimmunologicznym u młodych pacjentów nie wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Warto jednak podkreś­lić, że infekcja koronawirusem przebiega gorzej wśród chorych ze złym wyrównaniem cukrzycy. Wzrost odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) powyżej 10% jest czynnikiem pogarszającym rokowanie. Potwierdza to słuszność starań pacjentów...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe