eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Guz neuroendokrynny trzustki – opis przypadku

Zbigniew Kula, Ewa Domanowska, Maciej Słupski, Tomasz Pietrzak, Andrzej Marszałek

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (4): 215–220

Guzy neuroendokrynne trzustki są rzadko występującymi nowotworami tego narządu. Większość z nich nie wykazuje czynności hormonalnej. W pracy opisano przypadek 38-letniej chorej ze zmianą ogniskową w trzustce. W scyntygrafii receptorów somatostatynowych (SRS) stwierdzono ogniskowy wychwyt znacznika w głowie trzustki. W połączonym badaniu metodą pozytonowej tomografii emisyjnej i tomografii komputerowej (PET/TK) wykryto ognisko wzmożonego metabolizmu glukozy w głowie trzustki. Chorą leczono operacyjnie. W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego stwierdzono wysoko dojrzały guz neuroendokrynny trzustki. Autorzy zwracają uwagę, że w tych przypadkach obrazowanie SRS i PET/TK może skutecznie wspomagać inne dotychczas stosowane badania diagnostyczne w guzach trzustki. Duże znaczenie ma prawidłowy raport histopatologiczny, który determinuje dalsze postępowanie oraz określa czynniki prognostyczne i predykcyjne.


Pancreatic neuroendocrine tumors are rare neoplasmas of this organ. The majority of them are tumors without hormonal activity. In the present paper we present a case of a 38-year-old female patient with abnormal pancreatic mass. The somatostatine receptor scintigraphy (SRS) displayed focal radioisotope uptake in the pancreatic head. In positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) examination increased glucose metabolism in the pancreatic head, were found. In this patient surgical removal a pancreratic mass was done, and histopathological examination revealed well differentiated neuroendocrine tumor. We would like to emphasize that in these case SRS and PET/CT imaging can be effectively helpful especially in conjunction with other useful diagnostic methods which are handled in pancreatic tumor. We put emphasis on corrected and extended histopathological raport which determines further management according to prognostic and prediction factors of patients with neuroendocrine pancreatic tumor.
słowa kluczowe:

guzy neuroendokrynne trzustki, scyntygrafia receptorów somatostatynowych, pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe