facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
 

 

Artykuł poglądowy
Leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u pacjentów z cukrzycą stosowane w okresie przezskórnych interwencji wieńcowych

Karol Kochański, Maciej Południewski, Łukasz Kuźma, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 70–77

Artykuł oryginalny
Zmiany wielkości płytek, efekt leczenia i wpływ na rokowanie u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonych interwencyjnie

Katarzyna B. Gościcka, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Marcin Kożuch, Sławomir Dobrzycki, Włodzimierz J. Musiał, Karol A. Kamiński
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 85–93

Artykuł oryginalny
Powikłania zabiegów inwazyjnych u pacjentów z cukrzycą

Maciej Południewski, Paweł Kralisz, Ewa Sitniewska, Łukasz Kuźma, Karol Kochański, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 94–98

Artykuł oryginalny
Insulinooporność a stężenie glikemii na czczo u krewnych pierwszego stopnia osób chorych na cukrzycę typu 1

Katarzyna Siewko, Anna Popławska-Kita, Rafał Maciulewski, Anna Zielińska, Agnieszka Nikołajuk, Maria Górska, Małgorzata Szelachowska
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 99–102

Artykuł oryginalny
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – doświadczenia jednego ośrodka

Paweł Kralisz, Marek Frank, Bożena Sobkowicz, Adam Łukasiewicz, Konrad Nowak, Agnieszka Tycińska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Tomasz Hirnle, Sławomir Dobrzycki
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 103–109

Artykuł oryginalny
Midkine u chorych dializowanych otrzewnowo

Ewa Koc-Żórawska, Jolanta Małyszko, Jacek S. Małyszko, Michał Myśliwiec
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 110–113

Artykuł oryginalny
Zwężenie lewego ujścia tętniczego u chorych hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w latach 2006–2010

Łukasz Kuźma, Marcin Kożuch, Maciej Południewski, Karol Kochański, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 122–131

Opis przypadku
Jatrogenna przetoka tętniczo-żylna jako bardzo rzadkie powikłanie interwencji wieńcowych z dostępu promieniowego

Karol Kochański, Łukasz Kuźma, Maciej Południewski, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska
Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 132–136
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.