eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Przegląd Kardiodiabetologiczny jest kwartalnikiem dla kardiologów, diabetologów oraz internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), poglądowe oraz kazuistyczne z zakresu kardiologii, diabetologii i dziedzin pokrewnych. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.
Organ Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.
REDAKCJA

Adres
Podlaskie Centrum Endokrynologii
ul. Mickiewicza 48/103
15-215 Białystok
tel./faks +48 85 744 74 15
kardiodiabetologia@poczta.termedia.pl

redaktor naczelny
prof. dr hab. Ida Teresa Kinalska

zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. Włodzimierz Musiał

sekretarz redakcji
dr med. Katarzyna Siewko

redaktor statystyczny:
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi:
Arleta Czarnik
Beata Pasturczak-Lewandowska

członkowie rady naukowej
dr Hanna Bachórzewska-Gajewska - Białystok
dr hab. Elżbieta Bandurka-Stankiewicz - Olsztyn
prof. dr hab. Anna Czech - Warszawa
prof. dr hab. Artur Czyżyk - Warszawa
prof. dr hab. Józef Drzewoski – Łódź
dr hab. Krzysztof Filipiak - Warszawa
prof. Edwin Gale - Wielka Brytania
prof. dr hab. Maria Górska - Białystok
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski - Kraków
prof. dr hab. Władysław Grzeszczak - Zabrze
prof. Markolf Hanefeld - Niemcy
prof. dr hab. Teresa Kasperska-Czyżykowa - Warszawa
prof. dr hab. Franciszek Kokot - Katowice
dr hab. Liliana Majkowska - Szczecin
prof. dr hab. Jolanta Małyszko - Białystok
dr Leszek Markuszewski - Łódź
prof. John Nerup - Dania
prof. dr hab. Andrzej Nowakowski - Lublin
prof. dr hab. Grzegorz Opolski - Warszawa
prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik - Poznań
dr Jan Ruxer - Łódź
prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Warszawa
prof. dr hab. Krzysztof Strojek - Zabrze
prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska - Białystok
prof. dr hab. Jan Tatoń - Warszawa
prof. dr hab. Mirosława Urban - Białystok
prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka – Poznań
prof. dr hab. Henryk Wysocki – Poznań
dr hab. Wiesław Zarzycki - Białystok

recenzenci:
prof. Dorota Zozulińska1
prof. Andrzej Nowakowski1
prof. Andrzej Milewicz1
prof. Waldemar Karnafel1
oraz członkowie Rady Naukowej czasopisma
1Osoby spoza Ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny


Przegląd Kardiodiabetologiczny jest indeksowany w bazie Index Copernicus oraz przez MNiSW.
Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).


Za treść reklam umieszczonych w Przeglądzie Kardiodiabetologicznym odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.
WYDAWCA

Adres
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl


prezes zarządu
Janusz Michalak
j.michalak@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Renata Dolata
tel. +48 61 822 77 81 w. 508
kom. +48 500 259 984
r.dolata@termedia.pl

Dział Prenumeraty
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.