eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.2
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy


Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).Nakład: 1500 egz.Lista Recenzentów


Lista Recenzentów.pdfCopyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

REDAKCJA

Adres
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Szpital uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Zastępcy Redaktor Naczelnej

prof. dr hab. Dorota Kozieł,Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

dr hab. n. o zdr Dariusz Bazaliński, prof. UR, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Sekretarze redakcji
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
ptpa@ptpa.pl

Redaktor tematyczny
prof. dr hab. n. hum. Maria Kózka

Redaktor językowy
Anna Zatorska

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Honorowy redaktor naczelny

prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień– Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr  H. Causa UM Poznań

prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Roman Ossowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Za treść reklam umieszczonych w Pielęgniarstwie Chirurgicznym i Angiologicznym odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę są skierowane tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

WYDAWCA

Adres

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne

ul. Kleeberga 2

61-615 Poznań

Polska

tel./faks +48 61 822 77 81

e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie

tel./faks + 48 22 827 75 14

e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa

Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji

Marzena Demska

e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy

Joanna Mendak

tel. +48 61 822 77 81

kom. + 48 509 502 607

j.mendak@termedia.pl

Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.