eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
6
INDEX COPERNICUS
66.22

 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy
Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 1500 egz.

Lista Recenzentów
Lista Recenzentów.pdf

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Szpital uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Sekretarze redakcji
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
ptpa@ptpa.pl

Redaktor tematyczny
dr hab. n. hum. Maria Kózka

Redaktor językowy
Monika Ślusarska

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Honorowy redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Komitet redakcyjny
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi – Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki – Warszawa
prof. dr hab. n. med. Barbara Bień – Białystok
dr hab. n. med. Anna Dyk – Poznań
dr hab. n. med. Wojciech Hagner prof. UMK – Bydgoszcz
dr hab. n. med. Krystyna Jaracz – Poznań
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
– Bydgoszcz
dr hab. n. hum. Maria Kózka – Kraków
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – Białystok
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Lublin
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – Warszawa
prof. dr hab. Roman Ossowski – Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis –
Poznań
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – Wrocław
prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Lublin
prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski – Gdańsk

Za treść reklam umieszczonych w Pielęgniarstwie Chirurgicznym i Angiologicznym odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę są skierowane tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa

Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Wiesława Powierża
tel. +48 61 822 77 81, wew. 511
kom. + 48 512 027 357
w.powierza@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe