ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2005
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Współczesne koncepcje opieki pielęgniarskiej

Maria T. Szewczyk

Przew Lek 2005, 1, 88-91
W świetle współczesnej praktyki pielęgniarskiej i istniejących trendów duże znaczenie przypisuje się optymalizacji jakości opieki. Zmieniające się jakościowo potrzeby zdrowotne implikują do wdrażania nowych form i metod pracy. Uniwersalną metodą pracy pielęgniarskiej, wywodzącą się z naukowego podejścia do rozwiązywania problemów i dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego, jest proces pielęgnowania – złoty standard postępowania pielęgniarskiego. Duże znaczenie w pielęgniarstwie, poza procesem pielęgnowania, przypisuje się zorganizowanemu systemowi opieki – primary nursing – oraz modelom opieki pielęgniarskiej.

Very important meaning is attributed to quality of care in the light of current nursing care and existing trends. Health needs are still changing thus new forms and methods of care must be implemented. Universal method of nursing derived from scientific approach is „nursing process” – a gold standard of nursing. This method is adapted to individual needs of patients. Except nursing care very important is organized care system – primary nursing – and nursing care models.
słowa kluczowe:

proces pielęgnowania, primary nursing, modele pielęgnowania

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe