eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4/2023
vol. 32
 
 


Numer specjalny

Current trends in applied and clinical behaviour analysis

Redaktorzy:

prof. dr hab. Przemysław Bąbel,  prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

 
Artykuł specjalny

Między neuroróżnorodnością a terapią. O znaczeniu dokonywania świadomego i odpowiedzialnego wyboru metod wsparcia osób ze spektrum autyzmu

Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski
Adv Psychiatry Neurol 2023; 32 (4): 175–180
Data publikacji online: 2024-02-21
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2023.135596
Artykuł oryginalny

Increasing water intake and walking with a self-management intervention using negative and positive reinforcement

Rafał Gebauer, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska-Stephany, Paul W. Stephany
Data publikacji online: 2024-01-18
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2023.134454
Artykuł przeglądowy

Functional analysis: what have we learned in 85 years?

Monika Suchowierska-Stephany
Data publikacji online: 2024-02-20
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2024.135277
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.