ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
116.76

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2019
0.4
 
Kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem "Postępów Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).


Redaktor naczelny

Dr hab. Piotr Świtaj
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: switaj@ipin.edu.pl


Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.plRedaktorzy działu Psychiatria

Prof. dr hab. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

Dr Łukasz Mokros

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Farmakologii Klinicznej
e-mail: lukasz.mokros@umed.lodz.plRedaktorzy działu Psychologia kliniczna

Dr Daria Biechowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl

Dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
e-mail: przemyslaw.babel@uj.edu.plRedaktorzy działu Neurologia


Prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna
e-mail: jarosz@ipin.edu.pl

Dr hab. Anna Sarnowska
Polska Akademia Nauk, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
e-mail: asarnowska@imdik.pan.plRedaktorzy językowi (język angielski)

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.comRedaktor statystyczny

Dr hab. Paweł Grygiel
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki
e-mail: pawel.grygiel@uj.edu.pl


Redaktor senior

Prof. dr hab. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl
ISSN: 1230-2813
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe