ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
118.48

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
0.17
 
Kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem "Postępów Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).


Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Wciórka


Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: wciorka@ipin.edu.plSekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.plRedaktorzy działu Psychiatria

Dr hab. Piotr Świtaj

Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

Dr hab. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
e-mail: wichniak@ipin.edu.plRedaktor działu Psychologia kliniczna

Dr Daria Biechowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.plRedaktor działu Umysł i mózg

Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
e-mail: mierzeje@ipin.edu.plRedaktorzy działu Neurologia


Dr Grzegorz Witkowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna
e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pl

Dr hab. Tadeusz Mendel
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna
e-mail: mendel@ipin.edu.plRedaktorzy językowi (język angielski)

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com


Konsultacja statystyczna

Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski
e-mail: mierzeje@ipin.edu.plKomitet redakcyjny

Jacek Bomba
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Kraków

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Warszawa

Andrzej Czernikiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Psychiatrii, Lublin

Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Anna Grzywa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin

Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Warszawa

Irena Heszen-Niejodek
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej, Warszawa

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Danuta Kądzielawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii, Warszawa

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii, Wrocław

Jerzy Landowski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Chorób Psychicznych, Gdańsk

Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ, Cibórz

Marek Masiak,
Prywatne Sanatorium NZOZ, Nąłęczów

Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii, Szczecin

Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Antoni Prusiński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Neurologii, Łódź

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa

Teresa Rzepa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii, Szczecin

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Poznań

Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej, Lublin

Waldemar Szelenberger
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Warszawa

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA
ISSN: 1230-2813
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe