eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
70
INDEX COPERNICUS
120.70

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.07

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
0.4
 
Kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem "Postępów Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).


Redaktor naczelny

dr hab. Piotr Świtaj
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego
dr Łukasz Mokros
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Farmakologii Klinicznej
e-mail: lukasz.mokros@umed.lodz.pl

Sekretarz redakcji
Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

Redaktorzy działu Psychiatria

prof. dr hab. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

dr Łukasz Mokros
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Farmakologii Klinicznej
e-mail: lukasz.mokros@umed.lodz.pl


Redaktorzy działu Psychologia kliniczna

dr Daria Biechowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl

prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
e-mail: przemyslaw.babel@uj.edu.plRedaktorzy działu Neurologia


prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna
e-mail: jarosz@ipin.edu.pl

dr hab. Anna Sarnowska
Polska Akademia Nauk, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
e-mail: asarnowska@imdik.pan.plRedaktorzy językowi (język angielski)

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.comRedaktor statystyczny

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki
e-mail: pawel.grygiel@uj.edu.pl


Redaktor senior

prof. dr hab. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl
eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.