eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
Rada Naukowa

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Warszawa

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa

Łukasz Gawęda
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa

Domenico Giacco
University of Warwick – Warwick Medical School, Division of Health Sciences, Coventry, United Kingdom

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Gdańsk

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Michał Karliński
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Jakub Kaźmierski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Gerontologii, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Łódź

Andrzej Kiejna
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Psychologii, Wrocław

Justyna Klingemann
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Warszawa

Antonio Lasalvia
University of Verona, Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, Section of Psychiatry, Verona, Italy

Asghar Minaei
Allameh Tabataba’i University, Department of Educational and Psychological Measurement, Tehran, Iran

Katarzyna Nowakowska-Domagała
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź

Konrad Rejdak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii, Lublin

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Klinika Neurologii, Warszawa

Georg Schomerus
University of Leipzig, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Leipzig, Germany

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Poznań

Oleg Skugarevsky
Belarusian State Medical University, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Minsk, Belarus

Michał Sobstyl
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Warszawa

Anette Søgaard Nielsen
University of Southern Denmark, Institute of Clinical Research, Odense, Denmark

Patryk Stecz
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.