eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
112.75

GOOGLE H5
4

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
4/2018
vol. 5
 
 

 
Wytyczne/zalecenia

Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej. Część 3

Marek Jutel, Ewa Cichocka-Jarosz, Maciej Kupczyk
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 175–206
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80742
Wytyczne/zalecenia

Mechanizmy uruchamiane przez immunoterapię alergenową – stan wiedzy na 2018 r.

Marek Jutel, Paweł Gajdanowicz
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 175–179
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80735
Wytyczne/zalecenia

Kliniczne przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej – bezwzględne i względne oraz stałe i czasowe

Radosław Gawlik
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 180–185
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80736
Wytyczne/zalecenia

Skuteczność immunoterapii alergenowej i metody jej oceny. Zależność od rodzaju alergenu i drogi podania

Anna Bręborowicz
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 186–191
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80737
Wytyczne/zalecenia

Donosowa próba prowokacyjna z alergenem

Bolesław Samoliński, Edyta Krzych-Fałta
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 192–196
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80738
Wytyczne/zalecenia

Test prowokacji dospojówkowej alergenem

Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Marek L. Kowalski
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 197–202
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80739
Wytyczne/zalecenia

Donosowa prowokacja aspiryną lizynową

Maciej Kupczyk
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 203–206
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80740
Wytyczne/zalecenia

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące diagnostyki i terapii ciężkich postaci astmy oskrzelowej

Maciej Kupczyk, Zbigniew Bartuzi, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marek Kulus, Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Henryk Mazurek
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 4: 207–219
Data publikacji online: 2018-12-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pja.2018.80741
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.