ISSN: 2657-8085
Kurier Medyczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
INDEX COPERNICUS
35.09

 
Kurier Medyczny to czasopismo dedykowane szeroko rozumianemu środowisku lekarskiemu. W każdym wydaniu publikujemy rozszerzone artykuły na wybrane tematycznie zagadnienia medyczne. Artykuły zawierają komentarze i opinie lekarzy specjalistów, menedżerów i decydentów w ochronie zdrowia. Niezależni dziennikarze relacjonują najważniejsze wydarzenia branżowe. Celem czasopisma jest edukacja i dzielenie się najważniejszymi dla środowiska informacjami.

Nakład drukowany: 10 000 egz. + e-prenumerata 40 tys. lekarzy

E-wydanie czasopisma Kurier Medyczny dociera do ok. 40 tys. lekarzy, lekarzy specjalistów, lekarzy POZ oraz decydentów w NFZ, Ministerstwie Zdrowia, AOTMiT, GIS, kierowników placówek służby zdrowia, osób mających prawo wykonywania zawodu lekarskiego. W tych wydaniach możemy publikować reklamy RX.


Profil pisma:

- Opiniotwórczy tytuł dla lekarzy i branży ochrony zdrowia

- Najnowsze terapie innowacyjne i ich dostępność na polskim rynku

- Materiały edukacyjne i specjalistyczne opisujące osiągnięcia medyczne

- Komentarze i opinie ekspertów

- Relacje z najważniejszych wydarzeń medycznych i systemowych

- Opinie i rekomendacje liderów i autorytetów naukowych

Copyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY: Janusz Michalak

DYREKTOR WYDAWNICZY „KURIERA MEDYCZNEGO”, Dyrektor Oddziału Warszawa:
Agnieszka Starewicz-Jaworska
a.starewicz@termedia.pl | +48 0502 107 464

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Monika Stelmach | Agata Misiurewicz-Gabi |
Aleksandra Lang | Krystian Lurka | Iwona Kazimierska

DYREKTOR MARKETINGU I REKLAMY „KURIERA MEDYCZNEGO”:
Małgorzata Solarczyk
m.solarczyk@termedia.pl | +48 0501 419 806

PROJECT MANAGER:
Anna Motyczyńska
a.motyczynska@termedia.pl | +48 509 562 702
Małgorzata Filipek
m.filipek@termedia.pl | +48 512 027 361WYDAWCA

PREZES: Janusz Michalak

DYREKTOR WYKONAWCZY: Marcin Kępczyński
WYDAWCA: Termedia sp. z o.o. | Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
ISSN: 2657-8085
POLECAMY
CZASOPISMA
Menedżer Zdrowia
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.