eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
72.67

 
LECZENIE RAN to kwartalnik skierowany do szerokiego grona specjalistów zajmujących się wszelkimi aspektami zagadnień związanych z procesem gojenia ran, od podstaw patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie po praktyczne i kliniczne sposoby leczenia.


Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik (4 numery w roku)


Copyright: © Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Czasopismo publikowane w systemie Open Access, wszystkie artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

http://ptlr.org/
Redaktor naczelny

Arkadiusz Jawień
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585 40 40, faks: (52) 585 40 51
e-mail: ajawien@ceti.com.pl


Zastępcy redaktora naczelnego

Maria T. Szewczyk
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego
Collegium Medicum UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: (52) 585 40 40, faks: (52) 585 40 51
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (22) 599 25 83, faks: (22) 599 25 82

Maciej Sopata
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Stacjonarne
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
os. Rusa 25A
61-245 Poznań
tel.: (61) 873 83 22, faks: (61) 873 83 03
e-mail: maciej.sopata@skpp.edu.pl

Mariusz Kózka
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: (12) 424 86 44, (12) 424 86 42
e-mail: mkozka@interia.pl


Sekretarz Redakcji

Katarzyna Cierzniakowska
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego
Collegium Medicum UMK
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel.: (52) 365 52 32, faks: (52) 365 57 82
e-mail: katarzyna.cierzniakowska@biziel.pl


Konsultant ds. statystyki

Andrzej Tukiendorf
Pracownia Biostatystyki Klinicznej
Zakład Radioterapii
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
e-mail: a.tukiendorf@po.opole.pl
WYDAWCA

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: journals@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.