eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2024
vol. 40
 
 

 
Artykuł oryginalny

Surwiwina i kaspaza 3 a PanIN. Zaburzenia apoptozy w procesie powstawania raka trzustki

Konrad Zaręba, Justyna Dorf, Kerianne Cummings, Anna Pryczynicz, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Bogusław Kędra
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 1–7
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137585
Artykuł oryginalny

Czy angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne zależy od poziomu wiedzy na temat HIV? Badania wśród polskich kobiet

Joanna Główczewska, Justyna Kulczyk-Lewinska
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 8–16
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137587
Artykuł oryginalny

Czy HSP-27 jest nowym markerem dobrego rokowania u pacjentów ze wstrząsem septycznym? Badanie pilotażowe

Andrzej Jaroszyński, Rafał Wójtowicz, Ewa Piasek, Wojciech Dąbrowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 17–21
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137591
Artykuł oryginalny

Poziom kompetencji zdrowotnych i ich socjodemograficzne, rodzinne i zdrowotne predyktory u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z miasta i obszarów wiejskich: badanie przekrojowe

Barbara Niedorys-Karczmarczyk, Grzegorz Józef Nowicki, Agnieszka Chrzan-Rodak, Grażyna Nowak-Starz, Barbara Janina Ślusarska
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 22–32
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137593
Artykuł oryginalny

Ocena stężenia osteoprotegeryny w surowicy u pacjentów z chorobą Parkinsona: badanie wstępne

Marta Piaścik-Gromada, Katarzyna Bocian, Grażyna Korczak-Kowalska, Marta Leńska-Mieciek, Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 33–37
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137594
Artykuł oryginalny

Ocena poczucia samotności i wybranych podmiotowych jej uwarunkowań u pacjentów po udarze mózgu

Dominika Uberman-Kluz, Jolanta I. Szymańska, Janusz Kirenko
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 38–42
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137595
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna kobiet leczonych z powodu raka piersi w zakresie czynników socjodemograficznych

Małgorzata Biskup, Paweł Macek, Marek Żak, Halina Król, Malgorzata Terek-Derszniak, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 43–52
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137600
Artykuł oryginalny

Objawy psychopatologiczne i zachowania ryzykowne a korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież

Beata Pawłowska, Justyna Cecylia Świerczyńska, Agnieszka Dyzma-Kasprzak, Karol Kasprzak
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 53–60
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137601
Artykuł przeglądowy

Anatomiczne i kliniczne aspekty nerwu międzykostnego tylnego przedramienia of the forearm

Tomasz Lepich, Radosław Karaś, Kamil Kania, Joanna Machnik-Broncel, Konrad Barszczewski, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Bajor
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 61–68
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137602
Artykuł przeglądowy

Krążące we krwi biomarkery niedokrwienia mięśnia sercowego indukowane w testach obciążeniowych – przegląd potencjalnych kandydatów do wprowadzenia do praktyki klinicznej

Łukasz Zandecki, Małgorzata Zachura, Edyta Barańska, Magdalena Dudzikowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 69–74
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137604
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka i leczenie systemowe potrójnie ujemnego raka piersi: dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania przyszłości

Grzegorz Chmielewski, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 75–81
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137605
Artykuł przeglądowy

Przydatność pomiaru impedancji bioelektrycznej w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Grzegorz Sobieszek, Aneta Skwarek-Dziekanowska, Agata Kot, Mansur Rahnama-Hezavah, Tomasz Powrózek, Teresa Małecka-Massalska
Medical Studies/Studia Medyczne 2024; 40 (1): 82–89
Data publikacji online: 2024-03-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2024.137607
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.