eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
139.28

GOOGLE H5
17

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.52

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
6.4
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
Association between gastrointestinal symptoms and disease severity in patients with COVID-19 in Tehran City, Iran

Elena Lak, Seyed Amir Sheikholeslami, Mahmoud Dehghani Ghorbi, Mostafa Shafei, Homayon Yosefi

The impact of the COVID-19 outbreak on emergency surgery: a Greek emergency department experience

Francesk Mulita, Michail Vailas, Levan Tchabashvili, Elias Liolis, Fotios Iliopoulos, Nikolas Drakos, Ioannis Maroulis

Skin and gastrointestinal symptoms in COVID-19

Piotr Ciechanowicz, Konrad Lewandowski, Elżbieta Szymańska, Magdalena Kaniewska, Grażyna Rydzewska, Irena Walecka

Effective treatment of severe acute pancreatitis and COVID-19 pneumonia with tocilizumab

Piotr Zielecki, Magdalena Kaniewska, Mariusz Furmanek, Tomasz Bulski, Grażyna Rydzewska
3/2011
vol. 6
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Rak pęcherzyka żółciowego – określenie możliwości terapeutycznych na podstawie oceny zaawansowania guza nowotworowego w badaniach obrazowych

Grzegorz Ćwik, Michał Solecki, Witold Krupski, Andrzej Prystupa, Grzegorz Wallner
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 125–132
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22798
Artykuł przeglądowy

Leczenie chirurgiczne raka trzustki – przegląd badań z randomizacją

Ake Andrén-Sandberg, Mats Hedberg, Piotr Jurałowicz, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 133–138
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22799
Artykuł przeglądowy

Itopryd w leczeniu zaburzeń kinetyki przewodu pokarmowego

Jan Chojnacki
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 139–145
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.23139
Artykuł oryginalny

Ocena stanu odżywienia u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Jarosław Kierkus, Grzegorz Oracz, Sylwia Szymanska, Edyta Szymanska, Michał Szczepanski, Józef Ryżko
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 146–153
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22797
Artykuł oryginalny

Aktywacja proapoptotycznych szlaków sygnałowych w limfocytach krwi obwodowej niedożywionych chorych na raka trzustki po przedoperacyjnym dojelitowym żywieniu wspomagającym odporność (immunonutrition)

Robert Słotwiński, Waldemar L. Olszewski, Maciej Słodkowski, Gustaw Lech, Marzanna Zaleska, Sylwia Kędziora, Sylwia M. Słotwińska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 154–159
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22800
Artykuł oryginalny

Czy istnieje związek między allelami HLA B a przebiegiem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C u dzieci i młodzieży oraz skutecznością jego leczenia?

Ewa Łoś-Rychalska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Szaflarska-Popławska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 160–169
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22801
Artykuł oryginalny

Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia osób z nieswoistym zapaleniem jelit leczonych na oddziale chirurgicznym

Grażyna Bączyk, Jacek Karoń, Piotr Krokowicz
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 170–175 DOI: 10.5114/pg.2011.22953
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22953
Artykuł oryginalny

Naturalny rozwój przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku w doświadczalnych modelach choroby refluksowej przełyku

Rafał Pabiańczyk, Jolanta Majka, Danuta Drozdowicz, Katarzyna Urbańczyk, Tomasz Brzozowski
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 176–186
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22802
Artykuł oryginalny

Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki

Anna Boduła, Marek Pazurek, Beata Woźniak, Romuald Biernacki, Aneta Antosik-Biernacka, Katarzyna Winter, Ewa Małecka-Panas
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 187–194
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22803
Opis przypadku

Olbrzymia zmiana typu haemangiosarcoma przestrzeni zaotrzewnowej jako przyczyna dolegliwości bólowych brzucha

Andrzej Prystupa, Ewa Kurys-Denis, Roman Styliński, Tomasz Pedowski, Grzegorz Ćwik, Jolanta Mieczkowska, Barbara Jodłowska-Jędrych, Andrzej Dąbrowski, Grzegorz Wallner, Jerzy Mosiewicz, Witold Krupski
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 195–200
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22804
Opis przypadku

Rozedma pęcherzykowa jelit – opis przypadku. Skuteczne leczenie rifaksyminą

Grzegorz Naprawa, Joanna Białkowska
Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3): 201–205
Data publikacji online: 2011-07-04
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2011.22805
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.