eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Epidemiologia wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia

Piotr Matyjaszczyk, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2011; 6 (4): 255–262
Pomimo podejmowanych działań profilaktycznych choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, w większości krajów europejskich oraz w Polsce. W artykule przedstawiono przegląd aktualnych danych epidemiologicznych dotyczących wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Zwrócono uwagę na problemy profilaktyki chorób układu krążenia oraz przedstawiono efekty dotychczasowych działań zapobiegających zdarzeniom sercowo-naczyniowym w wieku dorosłym.

Despite comprehensive preventive action, cardiovascular diseases are the most often cause of death worldwide, in majority of European countries, including Poland. This article presents actual review of epidemiological data concerning selected cardiovascular risk factors. The authors pointed out the problems of cardiovascular prophylaxis and showed the effects of preventive strategy in adult population.
słowa kluczowe:

czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, epidemiologia

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe