ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
5/2008
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Padaczka w chorobach nowotworowych mózgu

Ewa Nagańska

Przew Lek 2008; 5: 25-29
Rzeczywisty mechanizm występowania napadów padaczkowych u chorych z guzem mózgu nie został do końca poznany. Napady padaczkowe nie wywodzą się bezpośrednio z uszkodzonych struktur, ale raczej z podrażnionych obszarów korowych w bliskim sąsiedztwie uszkodzenia. Z napadami padaczkowymi najczęściej związane są: guz dysembrioplastyczny (DNT), gangliocytoma, ganglioglioma (1%), astrocytoma pilocyticum (4%), oligodendroglioma, hamartoma podwzgórza. Patogeneza lekoopornych napadów padaczkowych wiąże się z zaburzeniami migracji neuronalnej, powstawaniem nieprawidłowych połączeń aksodendrytycznych, prowadzących do zmian właściwości morfologicznych i biochemicznych okolicznych neuronów oraz zaburzeń wydzielania neurotransmiterów i neuromodulatorów. Przed wyborem leku przeciwpadaczkowego należy uwzględnić interakcje z jednocześnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi. Standardem diagnostyki po pierwszym napadzie padaczkowym jest wysokiej rozdzielczości rezonans magnetyczny mózgu, ze względu na możliwość rozpoznania nie tylko zmian położonych powierzchownie, ale również szczegółowej oceny struktur płata skroniowego.

The real mechanism of epileptic seizures in patients with brain tumours is still not well known. Usually they originate from irritated cortical structures close to the lesion, not exactly from the tumour cells. The most common brain tumours diagnosed in patients with epilepsy are: dysembryoplastic neuroepithelial tumour (DNT), gangliocytoma, ganglioglioma (1%), astrocytoma pilocyticum (4%), oligodendroglioma, hypothalamic hamartoma. The pathogenesis of drug-resistant epileptic seizures is associated with disrupted neuronal migration, developing irregular axodendritic connections, causing changes in morphological and biochemical features of neighbouring neurons as well as disturbances in secretion of neurotransmitters and neuromodulators. Before starting pharmacological treatment of epilepsy the possible interactions with chemotherapeutic agents should be carefully considered. The first epileptic seizure should cause the decision to perform magnetic resonance imaging of the brain, not only to diagnose the cortical lesions, but also to evaluate in detail the temporal lobe structures.
słowa kluczowe:

guz mózgu, padaczka, epileptogeneza, leki przeciwpadaczkowe

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe