eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2019
vol. 35
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wpływ siły woli i implementacji intencji na subiektywną ocenę stopnia realizacji celów osobistych

Mariola Wojciechowska, Wiesława Sotwin, Monika Szpringer
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 255–263
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91241
Artykuł oryginalny

Powikłania po zabiegach przekłuwania ciała

Elżbieta Rębiś, Daria E. Rębiś, Agnieszka Strzelecka, Anna Strzelecka
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 264–270
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91242
Artykuł oryginalny

Konieczność wykonywania rutynowych badań u pacjentów z urazami zgłaszających się na szpitalne oddziały ratunkowe

Fatemeh Jahanian, Seyed Mohammad Hosseininejad, Nadia Rostamian, Siavash Moradi, Farzad Bozorgi, Seyed Hossain Montazer, Seyyedeh Masoume Pashaei
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 271–276
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91243
Artykuł oryginalny

Determinanty stanu emocjonalnego, nastroju i samopoczucia pacjentów leczonych chirurgicznie z dostępu laparoskopowego

Mariusz Chabowski, Anna Kostka, Magdalena Milan, Jan Juzwiszyn
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 277–282
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91244
Artykuł oryginalny

Podwyższenie wartości markerów stresu oksydacyjnego u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby z wysokim stężeniem aminotransferazy alaninowej w surowicy

Suzan Muratoglu Severcan, Ayse Bilgihan, Gulbanu Erkan, Ugur Ercin, Cinar Severcan
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 283–287
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91245
Artykuł oryginalny

Wybrane zagadnienia dotyczące stanu zdrowia hospitalizowanych żołnierzy po akcjach zbrojnych i przejawy eksternalizacji gniewu

Dorota E. Ortenburger, Jacek Wąsik, Anatolii Tsos, Olga Andrijchuk, Natalia Bielikowa, Svitlana Indyka
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 288–293
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91246
Artykuł oryginalny

Stres i radzenie sobie ze stresem studentów kierunków medycznych podczas pierwszych zajęć klinicznych – badania wstępne

Iwona Bodys-Cupak, Aneta Grochowska, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 294–303
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91247
Artykuł przeglądowy

Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej w zakresie diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia trzustki

Hiroyuki Kinoshita, Jianhua Zhang, Aroon Ponthisarn, Manoj Kumar Sharma, Nguyen Quang Binh, Alex Leow Siam, Chandika Samaranayake, Arnold Darnindro, Michael Barnes
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 304–311
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91248
Artykuł przeglądowy

Asymmetric crying facies – znaczenie w diagnostyce różnicowej wrodzonych wad rozwojowych

Agata Michalska, Katarzyna Połatyńska, Łukasz Kępczyński, Maciej Szczukocki
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 312–318
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91249
Artykuł przeglądowy

Postępowanie u pacjentów z mielopatią szyjną

Natalia Gołębiowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 319–323
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91250
Opis przypadku

Historia i leczenie wrodzonego zwężenia aorty i koarktacji aorty u 38-letniej pacjentki

Izabela Wojarska, Jadwiga Bednarek, Ewelina Nowak, Anna Polewczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 324–326
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91251
List do Redakcji

Tętniak gigant pojedynczego pnia tętniczego segmentu A2 tętnicy przedniej mózgu. Trudności w postępowaniu chirurgicznym

Jarosław Andrychowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (4): 327–330
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.91252
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.