eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Częstość występowania i czynniki powiązane z fenotypem metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW): przegląd piśmiennictwa

Edyta Suliga
1
,
Martyna Głuszek-Osuch
1
,
Stanisław Głuszek
1

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 73–90
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Celem pracy była ocena częstości występowania i czynników związanych z fenotypem metabolicznej otyłości z prawidłową masy ciała (MONW). Dokonano przeglądu prac dotyczących rozpowszechnienia MONW, opublikowanych w języku angielskim do grudnia 2021 r. w bazach PubMed, Science Direct i Google Scholar. Występowanie MONW w różnych populacjach jest szacowane na 1–28,6%, w zależności od wieku uczestników i definicji fenotypu przyjętej przez autorów badania. Trudności związane z określeniem uwarunkowań genetycznych MONW wynikają przede wszystkim z braku jednolitej definicji oraz ze złożoności zespołu. Każdy komponent MONW może być determinowany przez różne geny. Wydaje się, że istotną rolę w rozwoju tego fenotypu odgrywa styl życia, w szczególności sposób żywienia. Dotąd nie wyjaśniono jednak, jaki rodzaj i czas trwania interwencji dietetycznej byłby najbardziej skuteczny w poprawie parametrów metabolicznych u osób z MONW.

The aim of this review was to assess the prevalence and factors related to the metabolic obesity with normal weight (MONW) phenotype. Studies published in English up to December 2021 in the PubMed, Science Direct and Google Scholar databases were searched. The prevalence of MONW is estimated to range from 1.0% to 28.6%, depending on the age of the study participants and the definition of MONW used in the studies. Difficulties in determining the genetic causes of MONW result primarily from the lack of a uniform definition and from the complexity of the disorder. Each component of MONW may be determined by different genes. A person’s lifestyle, in particular their diet, seems to be a significant factor in the development of MONW. Studies have so far been unable to determine the optimal type and duration of dietary intervention needed to improve the metabolic parameters in individuals with MONW.
słowa kluczowe:

dieta, aktywność fizyczna, rozpowszechnienie, czynniki genetyczne, otyłość metaboliczna z prawidłową masą ciała

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.