ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy katalaza i peroksydaza glutationowa chronią płytki krwi przed peroksydacją lipidów w stwardnieniu rozsianym?

Paweł Fijałkowski
,
Karolina Jędrzejczak-Pospiech
,
Jan Błaszczyk

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 49-53
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem badania była ocena aktywności katalazy (cat) i peroksydazy glutationowej (glutathione peroxidase – GSH-Px) oraz stężenia substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (thiobarbituric acid reactive substances – TBARS) w płytkach krwi u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (multiple sclerosis – MS).

Metody
Badanie przeprowadzono w grupie 36 pacjentów, mężczyzn i kobiet, w wieku 21–50 lat z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym. W grupie badanej dokonano podziału w zależności od stopnia niepełnosprawności ruchowej i czasu trwania choroby. Aktywność katalazy oznaczano według metody Beers i Sizer. Aktywność peroksydazy glutationowej określano metodą Sedlaka i Lindsay, zmodyfikowaną przez Little and O’Brien. Stężenie TBARS w płytkach krwi przeprowadzono według metody Placer i wsp.

Wyniki
Zaobserwowano niższy poziom stężenia TBARS w płytkach krwi pacjentów z MS niż w grupie kontrolnej oraz zwiększoną aktywność obu enzymów antyoksydacyjnych, zależną od stopnia niepełnosprawności i czasu trwania choroby.

Wnioski
Aktywność antyoksydacyjna katalazy i peroksydazy glutationowej w płytkach krwi odgrywa rolę ochronną i może być zależna od aktywności stwardnienia rozsianego.Purpose
Catalase (cat) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) concentration in blood platelets were determined in patients with multiple sclerosis (MS).

Methods
The study was carried out in a group of 36 patients, men and women, aged 21-50 years old. They were divided into groups dependently on the degree of motor disability and duration of the disease. The control group included 15 healthy individuals of similar age to the study group. The activity of catalase was estimated according to the method by Beers and Sizer. Glutathione peroxidase activity was determined by the method of Sedlak and Lindsay, modified by Little and O’Brien. The concentration of thiobarbituric acid reactive substances in blood platelets was carried out using the method by Placer et al.

Results
We observed a lower level of TBARS concentration in platelets of MS patients than in control group with an enhanced activities of both antioxidative enzymes on the basis of disability degree and duration of the disease.

Conclusions
Catalase and glutathione peroxidase protect blood platelets from lipid peroxidation process in multiple sclerosis patients and may play a role in the course of the disease. It may also suggest involvement of lipid peroxidation in the activity of multiple sclerosis.

słowa kluczowe:

katalaza, peroksydaza glutationowa, peroksydacja lipidów, stwardnienie rozsiane, płytki krwi, substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe