eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czy można mówić o specyfice psychoterapii i superwizji psychoonkologicznej?

Marcin Jacek Jabłoński, Joanna Kozaka, Wojciech Rachel

Psychoonkologia 2015, 3: 97-103
Data publikacji online: 2016/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Psychoterapia jako metoda leczenia chorych z zaburzeniami psychicznymi ma już wieloletnią tradycję. Jednak określenie możliwości i obszarów zastosowania psychoterapii u osób z chorobami somatycznymi nadal wymaga doprecyzowania. W artykule podjęto próbę opisania różnic występujących na różnych poziomach tworzenia relacji terapeutycznej z pacjentem onkologicznym w stosunku do standardowego procesu psychoterapii zaburzeń emocjonalnych niepowiązanych przyczynowo z chorobą somatyczną. Zakres dyskutowanych zagadnień obejmuje też porównanie statusu formalnego psychoterapeuty i psychoonkologa oraz omówienie różnic pomiędzy pacjentem psychoterapeuty a pacjentem psychoonkologa i ich potencjalnego wpływu na charakter relacji terapeutycznej w psychoonkologii. Kolejny dyskutowany temat dotyczy zagadnienia superwizji w psychoonkologii, w tym określenia grona jej beneficjentów oraz optymalnego zakresu stosowania. Celem pracy jest również zachęta do szerszej dyskusji o zakresie psychoterapii i superwizji w psychoonkologii.

Psychotherapy as a treatment method for patients with mental disorders have a long tradition. But the possibilities and areas of application of psychotherapy in somatic diseases is still debated. In the present article the authors takes an attempt to describe the dissimilarities that appear at different levels of the therapeutic relation during the treatment process of oncological patients compared to the standard process of psychotherapy. The discussed issues includes the comparison of the occupational status of psychotherapist and psychooncologist and an attempt to finding the answer for the question: whether there are differences between the client of psychotherapist and a customer

of psycho-oncologist? If they exist, how do they affect the nature of the therapeutic relationship in psycho-oncology. Another problem that have been discussed below is the issue of supervision in the psycho-oncology, and the designation of the circle of its beneficiaries and its scope. The aim of this paper is also an invitation for other authors for a broader discussion about psychotherapy and supervision in psycho-oncology.
słowa kluczowe:

psychoterapia w psychoonkologii, superwizja w psychoonkologii, szkolenie w psychoonkologii

referencje:
Rakowska JM. Skuteczność psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Jabłoński MJ, Pilecki MW, Murawiec S, Bielas J, Rachel W, Jach R. Nowe zagrożenia dla psychoterapii w Polsce po transformacji ustrojowej lat 80. XX wieku. Psychiatria 2014; 11: 81-86.
Jabłoński MJ, Murawiec S, Bielas J, Jach R, Pilecki MW. Financialization may affect the therapeutic relationship in psychotherapy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2015; 15: 13-18.
Aleksandrowicz JW. Superwizja w psychoterapii. Psychoterapia 2010; 3: 23-30.
Szmagalski J (red.). Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2005; 9.
Grewiński M. Refleksje nt. superwizji… (z uwzględnieniem wytycznych standardu) na bazie dotychczasowych doświadczeń WSP TWP i CAL. http://www.wspkorczak.eu/download/zrefleksje_nt._superwizji_cke_20.02.2013.pdf
Kadushin A, Harkness D. Supervision in social work. Columbia University Press, New York 2014.
Butterworth T, Cutcliffe JR, Proctor B (red.). Fundamental Themes in Clinical Supervision. Routledge, London and New York 2001.
Krzyszkowski J. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Omega-Praksis, Łódź 1997.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe