eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Justyna Tracz
1
,
Iwona Gorczyca-Głowacka
2
,
Paweł Wałek
2, 3
,
Anita Rosołowska
1
,
Beata Wożakowska-Kapłon
2, 3

1.
Clinic of Neurology, Swietokrzyskie Neurlogy Centre, Kielce, Poland Head of the Clinic: Anita Rosołowska MD, PhD
2.
Collegium Medicum, University of Jan Kochanowski, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
3.
1st Clinic of Cardiology and Electrotherapy, Swietokrzyskie Cardiology Centre, Kielce, Poland Head of the Clinic: Prof. Beata Wożakowska-Kapłon MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 8–13
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Migotanie przedsionków (MP) jest częstą arytmią i istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Ryzyko to zależy jednak od współistnienia innych czynników predysponujących do wystąpienia udaru mózgu i MP. Cel pracy: Ocena, które z powszechnie występujących czynników klinicznych najsilniej wiąże się z rozwojem udaru mózgu u pacjentów z MP w porównaniu z pacjentami z rytmem zatokowym.

Cel pracy
Ocena, które z powszechnie występujących czynników klinicznych najsilniej wiąże się z rozwojem udaru mózgu u pacjentów z MP w porównaniu z pacjentami z rytmem zatokowym.

Materiał i metody
W retrospektywnym, obserwacyjnym, jednoośrodkowym badaniu analizowano pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym hospitalizowanych w ośrodku neurologicznym od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2015 roku. Pacjentów podzielono na grupę z MP i bez MP. Do identyfikacji predyktorów udaru mózgu u pacjentów z MP zastosowano wieloczynnikową analizę regresji logistycznej.

Wyniki
W retrospektywnym, obserwacyjnym, jednoośrodkowym badaniu analizowano pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym hospitalizowanych w ośrodku neurologicznym od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2015 roku. Pacjentów podzielono na grupę z MP i bez MP. Do identyfikacji predyktorów udaru mózgu u pacjentów z MP zastosowano wieloczynnikową analizę regresji logistycznej.

Wnioski
Badanie wykazało, że u pacjentów z udarem mózgu i MP występowały dodatkowe czynniki ryzyka współistniejące z arytmią. Wykrycie innych potencjalnych przyczyn udaru mózgu u pacjentów z MP jest ważne, aby umożliwić modyfikację niektórych z nich i ustalić skuteczne leczenie poprawiające wyniki w tej grupie chorych.



Introduction
Atrial fibrillation (AF) is a common arrhythmia and a major risk factor for stroke. However, this risk depends on the coexistence of other factors that predispose to stroke and AF.

Aim of the research
We evaluated which of the common clinical factors were most strongly associated with stroke in patients with AF compared to patients with sinus rhythm.

Material and methods
In this retrospective, observational, single-centre study we analysed patients with acute ischaemic stroke admitted to the neurology centre between 1 January 2013 and 30 April 2015, inclusive. Patients were divided into groups with and without AF. Multivariate logistic regression analysis was used to identify predictors of stroke in the AF group.

Results
A total of 2339 ischaemic stroke patients were included in the study (mean age: 73.26 ±12.38 years, 51% male). Of these, 29.1% had AF. Patients with stroke and AF were significantly older (p < 0.001), were more often female (p < 0.001), and had higher rates of hypertension (p < 0.001), coronary heart disease (p < 0.001), and heart failure (p < 0.001). Multivariate logistic regression analyses identified older age (OR = 1.043, p < 0.001), female gender (OR = 1.389, p = 0.001), heart failure (OR = 2.467, p < 0.001), and coronary heart disease (OR = 1.618, p < 0.001) as independent factors that increased the risk of AF-associated stroke.

Conclusions
Patients with stroke and AF had additional risk factors coexisting with arrhythmia. The detection of other potential causes of stroke in patients with AF is important to allow modification of some of them and to establish effective treatment to improve outcomes in this group of patients.

słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, udar niedokrwienny mózgu, migotanie przedsionków, skala CHA2DS2-VASc

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.