eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dane populacyjne dla układów: D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, zawartych w systemie NGM na podstawie tysiąca niespokrewnionych osób z regionu łódzkiego Polski Centralnej

Renata Jacewicz
,
Beata Markiewicz
,
Rafał Wojtkiewicz
,
Maciej Jędrzejczyk
,
Jarosław Berent

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (2): 83-94
Data publikacji online: 2017/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przedstawiono dane populacyjne uzyskane na podstawie analizy 1000 niespokrewnionych osób polskiego pochodzenia zamieszkujących region łódzki Polski Centralnej z zastosowaniem fluorescencyjnej reakcji multipleks PCR oraz rozdziału z użyciem elektroforezy kapilarnej. Ocena objęła 15 polimorficznych loci DNA – STR zawartych w zestawie NGM multipleks-PCR, tj. D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA. Obliczono rozkład częstości alleli oraz kluczowe parametry statystyczne dla badanych markerów i całego zestawu. Wykazano zgodność badanej populacji z równowagą Hardy’ego i Weinberga, niezależność dziedziczenia oraz wysokie parametry przydatności w aspekcie genetyki sądowej. Porównanie międzypopulacyjne przeprowadzone metodą „najbliższego sąsiada” oraz skalowania wielowymiarowego zobrazowało genetyczne dystanse dzielące badaną polską populację od innych populacji Polski, Europy i świata.

A population data obtained on the basis of sample of 1000 unrelated individuals of Polish ancestry living in Lodz region of Central Poland with use of fluorescent multiplex-PCR and capillary electrophoresis were presented. Evaluation included 15 polymorphic loci DNA – STR from NGM multiplex-PCR set, ie. D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA. The allele frequency distribution and crucial statistical parameters for the investigated markers and the whole set were calculated. The compliance of the studied population with Hardy-Weinberg equilibrium, independence of inheritance and high parameters of the usefulness in forensic genetics have been demonstrated. The interpopulation comparison performed by the „neighbor-joining” method as well as multidimensional scaling depicted the genetic distances dividing the examined Polish population from other populations of Poland, Europe and the world.
słowa kluczowe:

STR multipleks, NGM system, dane populacyjne, Polska Centralna, porównania międzypopulacyjne, skalowanie wielowymiarowe

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe