eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dane populacyjne dla układów: D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, zawartych w systemie NGM na podstawie tysiąca niespokrewnionych osób z regionu łódzkiego Polski Centralnej

Renata Jacewicz, Beata Markiewicz, Rafał Wojtkiewicz, Maciej Jędrzejczyk, Jarosław Berent

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (2): 83-94
Data publikacji online: 2017/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przedstawiono dane populacyjne uzyskane na podstawie analizy 1000 niespokrewnionych osób polskiego pochodzenia zamieszkujących region łódzki Polski Centralnej z zastosowaniem fluorescencyjnej reakcji multipleks PCR oraz rozdziału z użyciem elektroforezy kapilarnej. Ocena objęła 15 polimorficznych loci DNA – STR zawartych w zestawie NGM multipleks-PCR, tj. D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA. Obliczono rozkład częstości alleli oraz kluczowe parametry statystyczne dla badanych markerów i całego zestawu. Wykazano zgodność badanej populacji z równowagą Hardy’ego i Weinberga, niezależność dziedziczenia oraz wysokie parametry przydatności w aspekcie genetyki sądowej. Porównanie międzypopulacyjne przeprowadzone metodą „najbliższego sąsiada” oraz skalowania wielowymiarowego zobrazowało genetyczne dystanse dzielące badaną polską populację od innych populacji Polski, Europy i świata.

A population data obtained on the basis of sample of 1000 unrelated individuals of Polish ancestry living in Lodz region of Central Poland with use of fluorescent multiplex-PCR and capillary electrophoresis were presented. Evaluation included 15 polymorphic loci DNA – STR from NGM multiplex-PCR set, ie. D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA. The allele frequency distribution and crucial statistical parameters for the investigated markers and the whole set were calculated. The compliance of the studied population with Hardy-Weinberg equilibrium, independence of inheritance and high parameters of the usefulness in forensic genetics have been demonstrated. The interpopulation comparison performed by the „neighbor-joining” method as well as multidimensional scaling depicted the genetic distances dividing the examined Polish population from other populations of Poland, Europe and the world.
słowa kluczowe:

STR multipleks, NGM system, dane populacyjne, Polska Centralna, porównania międzypopulacyjne, skalowanie wielowymiarowe

referencje:
Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL. Individual-specific 'fingerprints' of human DNA. Nature 1985; 316: 76-79.
Edwards A, Civitello A, Hammond HA, Caskey CT. DNA typing and genetic mapping with trimeric and tetrameric tandem repeats. Am J Hum Genet 1991; 49: 746-756.
Parson W, Ballard D, Budowle B, Butler JM, Gettings KB, Gill P, Gusmão L, Hares DR, Irwin JA, King JL, Knijff PD, Morling N, Prinz M, Schneider PM, Neste CV, Willuweit S, Phillips C. Massively parallel sequencing of forensic STRs: Considerations of the DNA commission of the International Society for Forensic Genetics (ISFG) on minimal nomenclature requirements. Forensic Sci Int Genet 2016; 22: 54-63.
Martin PD, Schmitter H, Schneider PM. A brief history of the formation of DNA databases in forensic science within Europe. Forensic Sci Int 2001; 119: 225-231.
Schneider PM. Scientific standards for studies in forensic genetics. Forensic Sci Int 2007; 165: 238-243.
Gill P, Fereday L, Morling N, Schneider PM, The evolution of DNA databases recommendations for new European STR loci. Forensic Sci Int 2006; 156: 242-244.
Branicki W, Pośpiech E, Kupiec T, Styrna J. Nowy wymiar ekspertyzy DNA – potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz. Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64: 175-194.
SWGDAM Interpretation Guidelines for Autosomal STR Typing by Forensic DNA Testing Laboratories. Approved at the Scientific Working Group on DNA Analysis Methods meeting, Fredericksburg, Virginia, January 2010, http://www.swgdam.org/.
Welch LA, Gill P, Phillips C, Ansell R, Morling N, Parson W, Palo JU, Bastisch I. European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI): Evaluation of new commercial STR multiplexes that include the European Standard Set (ESS) of markers. Forensic Sci Int Genet 2012; 6: 819-826.
Budowle B, Shea B, Niezgoda S, Chakraborty R. CODIS STR loci data from 41 sample populations J Forensic Sci 2001; 46: 453-489.
Jacewicz R, Jedrzejczyk M, Ludwikowska M, Berent J. Population database on 15 autosomal STR loci in 1000 unrelated individuals from the Lodz region of Poland. Forensic Sci Int Genet 2008; 2: e1-e3.
Melo F, Amorim A, Alves C. Comparative performance between "next generation" multiplex systems and the new European Standard Set of STR markers in the Portuguese Population. Forensic Sci Int Genet 2014; 8: 137-142.
Green RL, Lagacé RE, Oldroyd NJ, Hennessy LK, Mulero JJ. Developmental validation of the AmpFℓSTR® NGM SElect™ PCR Amplification Kit: A next-generation STR multiplex with the SE33 locus. Forensic Sci Int Genet 2013; 7: 41-51.
A&A Biotechnology, Sherlock AX. Uniwersalny zestaw do izolacji DNA ze śladów biologicznych oraz trudnych prób. Protokół (wersja 1115). Gdynia, Polska.
PowerQuant™ System. Instructions for Use of Products PQ5002 and PQ5008. Technical Manual. 2015 Promega Corporation, Madison, USA.
AmpFlSTR® NGM™PCR Amplification Kit. User Guide (4425511 Rev. G). Applied Biosystems. 2015 Life Technologies. Carlsbad, USA.
Tereba A, Promega Corporation. Tools for analysis of population statistics. Profiles in DNA. Promega 1999; 2: 14-16.
Lewis, PO, Zaykin, D. Genetic Data Analysis: Computer program for the analysis of allelic data. Version 1.0 (d16c) 2001.
Liu J, Muse SV. PowerMarker: an integrated analysis environment for genetic marker analysis. Bioinformatics 2005; 21: 2128-2129.
Reynolds J, Weir BS, Cockerham CC. Estimation of the coancestry coefficient: basis for a short-term genetic distance. Genetics 1983; 105: 767-779
Weir BS. The second National Research Council report on forensic DNA evidence. Am J Hum Genet 1996; 59: 497-500.
Budowle B, Ge J, Charaborty R, Eisenberg AJ, Green R, Mulero J, Lagace R, Hennessy L. Population genetic analyses of the NGM STR loci. Int J Legal Med 2011; 125: 101-109.
Ribeiro T, Dario P, Vital N, Sanches S, Espinheira R, Geada H, Costa-Santos J. Population data of the AmpFlSTR® NGM™ loci in South Portuguese population. Forensic Sci Int Genet 2013; 7: e37-39
Soltyszewski I, Pepinski W, Wolanska-Nowak P, Maciejewska A, Paszkowska R, Abreu-Glowacka M, Achrem W, Jonkisz A, Lebioda A, Konarzewska M, Ploski R. Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFISTR NGM PCR kit. Forensic Sci Int Genet 2014; 9: 142-149.
Gehrig C, Balitzki B, Kratzer A, Cossu C, Malik N, Castella V. Allelic proportions of 16 STR loci-including the new European Standard Set (ESS) loci-in a Swiss population sample. Int J Legal Med 2014; 128: 461-465.
Westen AA, Kraaijenbrink T, Robles de Medina EA, Harteveld J, Willemse P, Zuniga SB, van der Gaag KJ, Weiler NE, Warnaar J, Kayser M, Sijen T, de Knijff P. Comparing six commercial autosomal STR kits in a large Dutch population sample. Forensic Sci Int Genet 2014; 10: 55-63.
Fujii K, Watahiki H, Mita Y, Iwashima Y, Kitayama T, Nakahara H, Mizuno N, Sekiguchi K. Allele frequencies for 21 autosomal short tandem repeat loci obtained using GlobalFiler in a sample of 1501 individuals from the Japanese population. Leg Med (Tokyo) 2015; 17: 306-308.
Carracedo A, Butler JM, Gusmão L, Linacre A, Parson W, Roewer L, Schneider PM. New guidelines for the publication of genetic population data. Forensic Sci Int Genet 2013; 7: 217-220.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe