eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów

Anna Brandt, Hanna Przybyła-Basista

Psychoonkologia 2016, 20 (1): 17–26
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Odjęcie piersi, która symbolizuje kobiecość i macierzyństwo, jest źródłem silnego stresu, budzi poczucie wstydu oraz obawy związane z utraconą atrakcyjnością. Syndrom ten bywa nazywany przez badaczy „kompleksem połowy kobiety”.

Cel pracy: Badania miały na celu przeprowadzenie analiz porównawczych motywów i obaw towarzyszących podejmowaniu decyzji o rekonstrukcji piersi pomiędzy grupą kobiet, które poddały się zabiegowi odtwórczemu, oraz kobiet po mastektomii, które nie zdecydowały się na tego typu zabieg. W grupie kobiet po rekonstrukcji piersi badano również stopień zadowolenia z efektu kosmetycznego.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło łącznie 97 kobiet po zabiegu mastektomii, z których 25 przeszło zabieg rekonstrukcji piersi, a pozostałe 72 nie zdecydowały się na taki zabieg. Do zbadania interesujących zmiennych (motywacji, obaw i percepcji efektów zabiegu rekonstrukcji piersi) posłużono się autorską ankietą opracowaną specjalnie na użytek tych badań.

Wyniki: Kobiety, które nie zdecydowały się na zabieg rekonstrukcji piersi, posługiwały się głównie argumentacją o charakterze lękowym (strach przed bólem, kolejną operacją itp.). W grupie kobiet po rekonstrukcji piersi zarysował się wyraźnie indywidualny charakter motywacji do poddania się zabiegowi odtwórczemu, przy czym zasadniczo kobiety relacjonowały zadowolenie z efektów estetycznych przeprowadzonej rekonstrukcji piersi. Zaobserwowano również pewne różnice międzygrupowe: kobiety dokonujące rekonstrukcji piersi wymieniały utratę samoakceptacji jako wiodącą obawę stanowiącą skutek zabiegu mastektomii, a kobiety po samej mastektomii wskazywały na utratę poczucia własnej atrakcyjności.

Wnioski: W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że motywacja do poddania się zabiegowi rekonstrukcji piersi wynika ze zwiększonej koncentracji na sobie spowodowanej chorobą, poczuciem okaleczenia i chęcią podniesienia samooceny. W celu potwierdzenia i pogłębienia tych wniosków konieczne są jednak dalsze badania.

Introduction: Breast subtraction is a source of severe stress, sense of shame and fear associated with the loss of attractiveness in women suffering from breast cancer. This is sometimes called by the researchers “the half woman complex”.

Aim: The objective of this paper is to compare the motivation and concerns connected with the decision on breast reconstruction of women after mastectomy who underwent breast reconstruction, with women after mastectomy, who decided not to do it. In the first group the level of satisfaction with the cosmetic effect of surgery was also investigated.

Material and methods: The sample consisted of 97 women after mastectomy, including 25 who had undergone breast reconstruction and 72 who had not. To explore variables like motivation, fears and perceptions of the effects of breast reconstruction a questionnaire developed by the authors was used.

Results: We have found that for women who did not opt for breast reconstruction the arguments related to anxiety (fear of pain, another surgery) were important. In the other group women’s motivation for breast reconstruction was more individual in nature and the women in this group generally reported satisfaction with the aesthetic effects of breast reconstruction. Some differences between the two groups were noted: women with breast reconstruction confirmed loss of self-acceptance as a leading concern about mastectomy, while women after mastectomy reported loss of self-attractiveness.

Conclusions: It can be concluded that women’s motivation for breast reconstruction results from an increased focus on themselves due to illness, feeling of injury, and a sense of desire to increase self-acceptance.
słowa kluczowe:

obawy, mastektomia, nowotwór piersi, rekonstrukcja piersi, motywy, percepcja efektów

referencje:
Guglas N, Mackiewicz J, Pawlik P, Cichy W. Aspekty psychologiczne raka piersi u kobiet w okresie menopauzy. Prz Menopauzalny 2007; 1: 19-22.
Izdebski P. Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
Bulsa M, Rzepa T, Foszczyńska-Kłoda M i wsp. Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Doniesienie z badań. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2002; 11: 55-70.
Chojnacka-Szawłowska G. Następstwa psychologiczne nowotworu gruczołu piersiowego i narządów rodnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994.
Grodecka-Gazdecka S, Graja T. Czynniki wpływające na jakość życia leczonych z powodu raka piersi. Przegląd Ginekologiczno-
-Położniczy 2005; 5: 115-120.
Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek-Mróz K, Malicka I. Jakość życia po mastektomii. Wiadomości Lekarskie 2004; 7-8: 312-316.
Lewandowska K, Bączek G. Funkcjonowanie kobiet po mastektomii jako ocena efektywności leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz edukacji. Ginekologia Praktyczna 2009; 3: 12-16.
Bąk M. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej po mastektomii aktywnie uczestniczących w rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapia 2007; 16: 35-43.
Strukiel E, Mess E, Twardak I, Lisowska A. Problemy pielęgnacyjne, psychiczne i społeczne chorych na raka piersi leczonych chemioterapią. Onkol Pol 2008; 4: 181-184.
Sikorska I. Ja cielesne w biegu życia. W: W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kubacka-Jasiecka D (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Pawłowski B. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwo UW, Warszawa 2009.
Klimowicz M, Drabek M. Pisanie raka piersi. Internet jako źródło wiedzy i kreowania wizerunku choroby. W: Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze. Zierkiewicz E, Łysak A (red.). MarMar, Wrocław 2007.
Zierkiewicz E, Łysak A. Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze. MarMar, Wrocław 2007.
Mazurek E. Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi. Psychoonkologia 2014; 3: 97-105.
Mazurek E. Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji. Nowiny Lekarskie 2012; 81: 281-287.
Nowicki A, Nikiel M. Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek. Współcz Onkol 2006; 2: 45-50.
Atisha D, Alderman A, Lowery J i wsp. Prospective analysis of long-term psychosocial outcomes in breast reconstruction: two-year postoperative results from the Michigan Breast Reconstruction Outcomes Study. Ann Surg 2008; 247: 1019-1028.
Pockaj B, Degnim A, Boughey J i wsp. Quality of life after breast cancer: what have we learned and where should we go next?
J Surg Oncol 2009; 99: 447-455.
Szadowska-Szlachetka Z, Stanisławek A, Charzyńska-Gula M i wsp. Różnice w jakości życia kobiet przed rekosntrukcją i po rekonstrukcji piersi mierzone skalą EORTC QLQ-C 30 i EORTC QLQ-BR 23. Prz Menopauzalny 2013; 3: 254-259.
Jankau J, Trus-Urbańska M, Renkielska A. Zmiana jakości życia po zabiegu rekonstrukcji piersi. Forum Medycyny Rodzinnej 2011; 5: 414-419.
Gahm J, Wickman M, Brandberg Y. Bilateral prophylactic mastectomy with inherited risk of breast cancer – prevalence of pain, discomfort, impact on sexuality, quality of life and feelings of regret two years after surgery. Breast 2010; 20: 1-8.
Isern A, Tengrup I, Loman N i wsp. Aesthetic outcome, patient satisfaction, and health-related quality of life in women at high risk undergoing prophylactic mastectomy and immediate breast reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008; 61: 1177-1187.
Ominy J, Nwodom M. Psychological impact of mastectomy and breast reconstruction. Int J Sci Res 2014; 3: 554-556.
Kruszewski W, Kopacz A, Wojtacki J i wsp. Podejście kobiet do amputacji i rekonstrukcji sutka. Psychoonkologia 1999; 4: 1-10.
Meyerowitz B, Oh S. Psychosocial response to cancer diagnosis and treatment. W: Handbook of Cancer Control and Behavioral Science: A Resources for Researchers, Practitioners, and Policymakers. Miller SM, Bowen DJ, Croyle RT, Rowland JH (red.). American Psychological Association, Washington 2009.
Alfano CM, Rowland JH. The experience of survival for patients: Psychosocial adjustment. W: Handbook of Cancer Control and Behavioral Science: A Resources for Researchers, Practitioners, and Policymakers. Miller SM, Bowen DJ, Croyle RT, Rowland JH (red.). American Psychological Association, Washington 2009.
Moyer A. Psychosocial outcomes of breast-conserving burgery versus mastectomy: a meta-analytic review. Health Psychol 1997; 16: 284-298.
Roth RS, Lowery JC, Davis J, Wilkins EG. Quality of life and affective distress in women seeking immediate versus delayed breast reconstruction after mastectomy for breast cancer. Plast Reconstr Surg 2005; 116: 993-1002.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe