eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów

Anna Brandt
1
,
Hanna Przybyła-Basista
1

  1. Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Psychoonkologia 2016, 20 (1): 17–26
Data publikacji online: 2016/06/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Odjęcie piersi, która symbolizuje kobiecość i macierzyństwo, jest źródłem silnego stresu, budzi poczucie wstydu oraz obawy związane z utraconą atrakcyjnością. Syndrom ten bywa nazywany przez badaczy „kompleksem połowy kobiety”.

Cel pracy: Badania miały na celu przeprowadzenie analiz porównawczych motywów i obaw towarzyszących podejmowaniu decyzji o rekonstrukcji piersi pomiędzy grupą kobiet, które poddały się zabiegowi odtwórczemu, oraz kobiet po mastektomii, które nie zdecydowały się na tego typu zabieg. W grupie kobiet po rekonstrukcji piersi badano również stopień zadowolenia z efektu kosmetycznego.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło łącznie 97 kobiet po zabiegu mastektomii, z których 25 przeszło zabieg rekonstrukcji piersi, a pozostałe 72 nie zdecydowały się na taki zabieg. Do zbadania interesujących zmiennych (motywacji, obaw i percepcji efektów zabiegu rekonstrukcji piersi) posłużono się autorską ankietą opracowaną specjalnie na użytek tych badań.

Wyniki: Kobiety, które nie zdecydowały się na zabieg rekonstrukcji piersi, posługiwały się głównie argumentacją o charakterze lękowym (strach przed bólem, kolejną operacją itp.). W grupie kobiet po rekonstrukcji piersi zarysował się wyraźnie indywidualny charakter motywacji do poddania się zabiegowi odtwórczemu, przy czym zasadniczo kobiety relacjonowały zadowolenie z efektów estetycznych przeprowadzonej rekonstrukcji piersi. Zaobserwowano również pewne różnice międzygrupowe: kobiety dokonujące rekonstrukcji piersi wymieniały utratę samoakceptacji jako wiodącą obawę stanowiącą skutek zabiegu mastektomii, a kobiety po samej mastektomii wskazywały na utratę poczucia własnej atrakcyjności.

Wnioski: W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że motywacja do poddania się zabiegowi rekonstrukcji piersi wynika ze zwiększonej koncentracji na sobie spowodowanej chorobą, poczuciem okaleczenia i chęcią podniesienia samooceny. W celu potwierdzenia i pogłębienia tych wniosków konieczne są jednak dalsze badania.

Introduction: Breast subtraction is a source of severe stress, sense of shame and fear associated with the loss of attractiveness in women suffering from breast cancer. This is sometimes called by the researchers “the half woman complex”.

Aim: The objective of this paper is to compare the motivation and concerns connected with the decision on breast reconstruction of women after mastectomy who underwent breast reconstruction, with women after mastectomy, who decided not to do it. In the first group the level of satisfaction with the cosmetic effect of surgery was also investigated.

Material and methods: The sample consisted of 97 women after mastectomy, including 25 who had undergone breast reconstruction and 72 who had not. To explore variables like motivation, fears and perceptions of the effects of breast reconstruction a questionnaire developed by the authors was used.

Results: We have found that for women who did not opt for breast reconstruction the arguments related to anxiety (fear of pain, another surgery) were important. In the other group women’s motivation for breast reconstruction was more individual in nature and the women in this group generally reported satisfaction with the aesthetic effects of breast reconstruction. Some differences between the two groups were noted: women with breast reconstruction confirmed loss of self-acceptance as a leading concern about mastectomy, while women after mastectomy reported loss of self-attractiveness.

Conclusions: It can be concluded that women’s motivation for breast reconstruction results from an increased focus on themselves due to illness, feeling of injury, and a sense of desire to increase self-acceptance.
słowa kluczowe:

obawy, mastektomia, nowotwór piersi, rekonstrukcja piersi, motywy, percepcja efektów

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.