ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
9/2005
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Depresja w chorobach neurologicznych – problem diagnostyczny i terapeutyczny

Iwona Koszewska, Dorota Bzinkowska

Przew Lek 2005; 9: 20-28
Data publikacji online: 2005/11/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Depresja bardzo często towarzyszy schorzeniom neurologicznym, zwłaszcza udarom mózgu, chorobie Parkinsona czy Huntingtona. Patomechanizm depresji zazwyczaj jest złożony. Poza rozległością, lokalizacją i typem zmian w OUN dużą rolę odgrywają czynniki psychologiczne, społeczne. Nie zawsze chorzy spełniają pełne kryteria zespołu depresyjnego proponowane przez ICD10. Warto zdawać sobie sprawę z wartości diagnostyki różnicowej, która pozwala odróżnić depresję pierwotną, związaną
z patogenezą choroby neurologicznej, od wtórnej, będącej wynikiem niesprawności psychicznej i ruchowej czy też zmiany roli i pozycji w życiu. Poprawna diagnostyka jest warunkiem prawidłowego leczenia.

Depression is one of the most frequent comorbid psychiatric disorders in patients with neurological disorders, particularly like stroke, Parkinson’s disease or Huntington’s disease. In general the pathomechanism of depression is multiple. Inspide of the range, localization and type of change, psychological and social factors are important in the development of depression in people with neurological disorders.
There are some patients who fail to meet criteria for the depressive episode according to ICD-10. The most important thing is to realize the value of differential diagnostic. It helps to differ the primary depression, connecting with neurological disorders, from secondary depression which results from mental and physical disabilities or changes in life’s positions and roles.
The proper diagnosis is a good reason for treating properly.
słowa kluczowe:

depresja, choroby neurologiczne, objawy kliniczne, patomechanizm, leczenie

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe