eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka pośmiertna w przypadkach sepsy. Część I. Etiologia, epidemiologia i badania mikrobiologiczne

Marta Rorat
,
Tomasz Jurek
,
Krzysztof Simon

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (4): 280–294
Data publikacji online: 2015/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W praktyce klinicznej wypracowano skuteczną metodykę postępowania diagnostycznego w przypadku sepsy. Brakuje jednak standardów postępowania w diagnostyce pośmiertnej. Zakres badań ogranicza się do badania pośmiertnego i histopatologicznego. Sytuacja ta może prowadzić do błędów opiniodawczych dotyczących przyczyny zgonu oraz oceny prawidłowości postępowania medycznego. Przy podejrzeniu sepsy w dochodzeniach medyczno-sądowych konieczne jest uzyskanie szczegółowych informacji o okolicznościach zgonu (w tym o objawach i wynikach przeprowadzonych za życia badań) jeszcze przed wykonaniem badania pośmiertnego, a także jałowe pobranie materiału do badań mikrobiologicznych i interpretacja uzyskanych wyników na podstawie wiedzy z zakresu epidemiologii, patofizjologii oraz przebiegu klinicznego sepsy.

Clinical practice has an effective methodology of diagnostic procedures to be followed in cases of sepsis. However, there are as yet no corresponding standards of action in post-mortem diagnostics. The scope of examinations is limited to an autopsy and histopathological tests. This situation may lead to errors in medico-legal opinions on the cause of death and in the assessment of appropriateness of medical procedures. In cases of suspected sepsis, medico-legal investigations require obtaining detailed information about the circumstances of death (including symptoms and results of intravital examinations) before autopsy is performed, as well as sterile collection of specimens for microbiological tests and interpretation of their results on the basis of knowledge of epidemiology, pathophysiology and clinical progression of sepsis.
słowa kluczowe:

błąd opiniodawczy, zakażenie inwazyjne, diagnostyka pośmiertna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe