eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dobre praktyki przygotowywania leków do przewodu pokarmowego przez zgłębnik dożołądkowy lub przetokę odżywczą

Katarzyna Kwiecień-Jaguś
1
,
Ewelina Lubieniecka-Archutowska
2
,
Agnieszka Prusko
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Pracownia Żywienia Pozajelitowego Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 8-30
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Przedstawienie aktualnych zaleceń z zakresu dobrej praktyki podawania i przygotowywania produktów leczniczych dozowanych przez sztuczny otwór odżywczy.

Materiał i metody
W celu opracowania zaleceń dokonano przeglądu piśmiennictwa. Przeanalizowano bazy komputerowe: PubMed, OVID, Web of Science, EBSCO. Do identyfikacji artykułów użyto słów kluczy w języku polskim i angielskim. Do analizy zakwalifikowano 20 prac, w tym 4 w języku polskim.

Wyniki
W procesie przygotowania leków podawanych do przewodu pokarmowego przez sztuczny dostęp odżywczy należy uwzględnić postać leku – tabletka, kapsułka, tabletka musująca, kapsułka z peletkami, syrop. Sposób przygotowania i postępowania z produktem leczniczym jest uzależniony od miejsca położenia przetoki odżywczej. Bezpieczeństwo podawania i przygotowywania obejmuje zarówno właściwe zawieszenie substancji leczniczej w odpowiednim rozpuszczalniku, jak i przestrzeganie podstawowych zasad: posiłek co najmniej 30 minut przed podaniem leków, unikanie zażywania kilku leków w tym samym czasie, każdorazowe przepłukiwanie sztucznego dostępu odżywczego.

Wnioski
Proces właściwego przygotowywania i podawania produktów leczniczych do sztucznej przetoki odżywczej jest uzależniony od wielu czynników. W sytuacji gdy podawany produkt leczniczy nie występuje w postaci preferowanej lub gdy przygotowanie nie jest możliwe, warto omówić tę kwestię z członkami zespołu terapeutycznego, rozważając podanie pacjentowi leku o podobnym działaniu.Introduction
The purpose of this study was to present recommendations on good practice of preparation and delivery of medical products to the digestive system via an enteral tube or nutritional fistula.

Material and methods
A literature review was carried out. The following databases were searched: PubMed, OVID, EBSCO, and Web of Science. The review included Polish and English literature. Considering the keyword criteria, 20 articles were included in the analysis.

Results
In the process of preparing drugs administered to the gastrointestinal tract through artificial nutritional access, the form of the administered drug should always be taken into account (tablet, capsule, dissolve tablet, capsule with pellets, syrup). The method of preparation and handling of the medicinal product depends on the location of the feeding fistula. Safety in administering and preparing a medicine includes proper suspension of the drug substance in a suitable solvent. Nurses should always take into consideration other safety rules: stop feeding for at least 30 minutes before administering drugs, avoid the administration of several drugs at the same time, flush the artificial nutritional access each time.

Conclusions
Based on the review, the process of proper preparation and administration of medicinal products via a nutritional fistula depends on many factors. If the medicine does not exist in a form compatible with administration via artificial enteral access, this issue should be discussed with other members of the therapeutic team.

słowa kluczowe:

przygotowanie leków, dobre praktyki, przewód pokarmowy, personel pielęgniarski

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.