eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2018
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Duchowe i pedagogiczne aspekty relacji chorego z osobami wspierającymi

Janusz Mastalski

Psychoonkologia 2018, 22 (1): 11-17
Data publikacji online: 2019/02/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Budowanie odpowiednich relacji pomiędzy chorym a wspierającymi go osobami jest istotnym elementem procesu leczenia. W tych relacjach aspekt pedagogiczno-duchowy ma szczególne znaczenie. Wśród najważniejszych kategorii, na których są one zbudowane, należy wymienić: sens życia, czas, przebaczenie, miłość, transcendencję, potrzeby, jakość bycia oraz perspektywy. Wszystkie te kategorie można rozpatrywać od strony duchowej i wychowawczej. Mają one znaczący wpływ na kondycję psychofizyczną zarówno chorego, jak i osób wspierających. W dramacie choroby spotkanie z człowiekiem życzliwym niesie ze sobą radość i świadomość braku osamotnienia. Relacje budowane z osobą chorą powinny mieć charakter terapeutyczny, wzmacniający, a przede wszystkim pełny otwartości i życzliwości. Warto też podkreślić, że u osób wspierających spotkanie z chorym ustawia życiową hierarchię wartości. Choroba pokazuje, co w życiu się liczy, na jakich fundamentach należy opierać codzienne wybory. Wydaje się, że jedną z najtrudniejszych kwestii związanych z napięciem pomiędzy chorobą i zdrowiem przy współobecności cierpienia jest samotność. Bywa ona niejednokrotnie tak dojmująca, że trudno ją pomieścić w nadwątlonej psychice, ale także w sferze ducha. Samotność jest przeszkodą w twórczym przeżywaniu choroby, która wcale nie musi prowadzić do utraty życia. Należy podkreślić ogromne znaczenie wsparcia dla chorych.

The problem of building appropriate relationships between a patient and persons supporting him/her is an important element in the treatment process. In these relationships the pedagogical and spiritual aspect is of particular importance. The most important categories on which these relationships are built include: the meaning of life, time, forgiveness, love, transcendence, needs, quality of being and perspectives. All these categories can be considered from spiritual and educational sides. They have a significant impact on the psychophysical condition of both the patient and those who support him/her. It seems that one of the most difficult issues concerning stress between illness and health is loneliness. Often it is so penetrating that it is hard to hold in a weakened psyche and in the spiritual sphere as well. Loneliness is an obstacle to the creative experience of illness (cancer as well), which does not always have to lead to loss of life. These threats specifically indicate the need to appreciate the spiritual elements in health promotion. Among them are: a crystallised meaning of life; a coherent system of values; faith; regular meeting of the Sacrum (prayer) and the religious approach to another. The anthropological premise suggests that a person has to develop integrally to maintain specific physical, mental, spiritual, and social balance. There is a huge need for health promotion, in which an important component is the spiritual sphere.
słowa kluczowe:

duchowość, relacje, wychowanie, choroba, wspieranie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.