eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dwukierunkowa zależność pomiędzy przewlekłą chorobą nerek a migotaniem przedsionków nie występuje u seniorów leczonych ambulatoryjnie

Arkadiusz Bociek
1
,
Ada Bielejewska
1
,
Martyna Bociek
2
,
Tadeusz Dereziński
3
,
Andrzej Jaroszyński
1, 4

1.
Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Faculty of Medical Science, Higher School of Economy, Law, and Medical Science of Professor Edward Lipiński, Kielce, Poland
3.
Out-Patient Clinic Esculap Gniewkowo, Gniewkowo, Poland
4.
Department of Nephrology, Institute of Medical Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3) 185–189
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Zależność pomiędzy migotaniem przedsionków (AF) a przewlekłą chorobą nerek (CKD) jest dwukierunkowa. Obie choroby charakteryzują się dużą częstością występowania, zwiększającą się z wiekiem. Przewlekła choroba nerek, zwłaszcza przy współczynniku przesączania kłębuszkowego (GFR) poniżej 60 ml/min/1,73 m², jest uznanym niezależnym czynnikiem ryzyka AF. Jednak ich wzajemna relacja nie została jeszcze dokładnie zbadana u chorych w podeszłym wieku, szczególnie starszych kobiet.

Cel pracy
Ocena, czy u kobiet w podeszłym wieku występuje zależność pomiędzy CKD a AF i czy jest ona dwukierunkowa.

Materiał i metody
Dane pochodziły z grupy 336 kobiet w wieku od 70 do 84 lat leczonych ambulatoryjnie z powodu CKD.

Wyniki
Spośród 336 pacjentek w wieku powyżej 70 lat leczonych ambulatoryjnie z powodu CKD (10,12% miało GFR < 60 ml/min/1,73 m²) włączonych do badania u 8,63% rozpoznano AF, u 21,3% cukrzycę, u 63,99% nadciś­nienie tętnicze, natomiast 4,46% przebyło zawał serca, a 2,68% udar mózgu. Nie wykazano żadnego związku pomiędzy CKD a AF zarówno ze względu na stopień CKD, jak i w analizie wieloczynnikowej. Migotanie przedsionków korelowało jedynie z cukrzycą oraz udarem mózgu, ale nie z parametrami funkcji nerek.

Wnioski
Choroba przewlekła nerek u kobiet w podeszłym wieku nie wpływała na występowanie AF, co sugeruje inny patomechanizm AF w tej grupie. Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, w jakim mechanizmie AF rozwija się w tej grupie, oraz wyznaczenia potencjalnych czynników ryzyka.Introduction
The relationship between atrial fibrillation (AF) and chronic kidney disease (CKD) is bidirectional. Both diseases are characterised by high prevalence, additionally increasing with age. CKD, especially with glomerular filtration rate (GFR) < 60 ml/min/1.73 m² is a well-known independent risk factor of AF. However, this relationship was inadequately evaluated in elderly patients, especially females.

Aim of the research
To evaluate whether there is a relationship between CKD and AF and if it is bidirectional in elderly females.

Material and methods
The data was obtained from 336 female outpatients, aged 70 to 84 years, suffering from CKD.

Results
Out of 336 females outpatients aged over 70 years suffering from CKD (10.12% with GFR < 60 ml/min/1.73 m²) selected to the study, 8.63% were diagnosed with AF, 21.13% with diabetes, and 63.99% with hypertension. 4.46% underwent a myocardial infraction, and 2.68% underwent a stroke. No relationship between CKD and AF was found (neither depending on stage of CKD, nor in multivariant analysis). AF correlated with diabetes and stroke but not with renal function parameters.

Conclusions
In elderly females CKD does not influence on prevalence of AF, suggesting different pathogenesis of AF in this group. Further studies are required to establish this pathogenesis and potential risk factors of AF in this group of patients.

słowa kluczowe:

nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, migotanie przedsionków, cukrzyca typu 2, schyłkowa niewydolność nerek

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe