eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dyskopatie w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa – analiza postępowania fizykalnego

Katarzyna Fronczyk
1
,
Włodzisław Kuliński
1, 2

1.
Department of Physical Medicine, Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Department of Rehabilitation, Military Medical Institute, Warsaw, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (1): 9–16
Data publikacji online: 2017/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jedno z najczęściej występujących schorzeń XXI wieku. Zazwyczaj powiązane są z chorobą zwyrodnieniową oraz towarzyszą dyskopatii, a częstość ich występowania z roku na rok niepokojąco wzrasta we wszystkich krajach świata. Wyniki badań wykazują, że bólu krzyża doświadcza aż 80% ludzi dorosłych oraz 39,5% młodzieży.

Cel pracy: Analiza postępowania fizykalno-usprawniającego u chorych z dyskopatią kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 54 pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej. Badani byli w wieku 20–60 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz w postaci ankiety (17 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych). Do oceny wyników użyto dwóch subiektywnych skal stosowanych do oceny natężenia bólu – skali VAS oraz skali Laitinena, a do oceny ruchomości kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej testu Schobera.

Wyniki: Zastosowana rehabilitacja korzystnie wpłynęła na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Po leczeniu uzyskano redukcję nasilenia bólu, częstości jego występowania, częstości zażywania środków przeciwbólowych oraz ograniczenia aktywności ruchowej. Stwierdzono poprawę ruchomości kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej.

Wnioski: Postępowanie fizykalno-usprawniające jest podstawowym elementem leczenia chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa.

Introduction: Spinal pain syndromes are one of the most common medical conditions of the 21st century. Spinal pain syndromes are usually associated with degenerative disease and discopathy. Their incidence has been growing alarmingly year by year in all countries of the world. Studies show that sacral pain occurs in as many as 80% of adults and 39.5% of teenagers.

Aim of the research: To analyse physical therapy and rehabilitation of patients suffering from lumbosacral discopathy.

Material and methods: The study encompassed a group of 54 patients with lumbar disc disease. The subjects were aged 20–60 years. The research tool consisted of a questionnaire prepared by the authors. This survey included 17 closed questions and five open ones. The results were assessed with two subjective scales of pain intensity: a VAS scale and the Laitinen pain indicator. Moreover, Schober’s test was also used to assess lumbosacral mobility.

Results: The research shows that the rehabilitation introduced in the patients contributed to a reduction in pain. The treatment resulted in pain relief, a lower frequency of pain episodes, a lower frequency of taking analgesics, and less physical activity limitations. The rehabilitation also had a significant impact on the improvement of lumbosacral spine mobility.

Conclusions: Physical therapy and rehabilitation constitute the basis for the treatment of patients with spinal pain syndromes.
słowa kluczowe:

dyskopatie, fizjoterapia

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe