eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Edukacja zdrowotna w chorobach psychicznych. Opieka pielęgniarska w zaburzonym obrazie ciała

Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
1

1.
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Zgodnie z założeniami nowoczesnej edukacji zdrowotnej opieka nad pacjentem wymaga współpracy pielęgniarki z lekarzami, pedagogami, dietetykami, psychologami, decydentami i naukowcami — w myśl tworzenia wspólnoty na rzecz zdrowia wraz z uwzględnieniem jej odrębności kulturowych. Psychoedukacja to edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, tworzenie przez człowieka własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, samodzielne poszukiwanie dróg samodoskonalenia i poznawania siebie. Wszystkie zadania psychoedukacyjne mają za zadanie łączyć się z pozytywnym myśleniem, które pociąga za sobą wiarę, optymizm i nadzieję, pozwala na przezwyciężenie własnych słabości. Zarówno w psychoedukacji, jak i rehabilitacji chorych psychicznie bardzo ważną rolę odgrywa pielęgniarka — członek zespołu terapeutycznego. Ze względu na stały kontakt z pacjentem i jego rodziną, a także towarzyszenie pacjentowi w jego codziennych czynnościach, ma
ona okazję do oceny jego problemów oraz ma realny wpływ na konstruktywne przeobrażenie postawy jego i środowiska. Rozważając różnorodność problemów oraz schemat działań opiekuńczych, trzeba mieć świadomość, że do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie, ponieważ przebieg zaburzeń psychicznych jest przewidywalny tylko w ograniczonym stopniu. Celem pracy jest przedstawienie wiedzy dotyczącej opieki pielęgniarskiej chorego w zaburzonym obrazie ciała na podstawie aktualnej wiedzy naukowej.In accordance with the presumptions of contemporary health education, it is necessary to ensure cooperation between the nurse and doctors, teachers, dietary experts, psychologists, decision-makers, and scientists, in order to create a health-promoting community that also takes into account cultural differences.
Psycho-education means educating people on mental health, creating individual ways of coping with challenges of everyday life, and independently searching for ways of self-development and self-cognition. All psycho-educational tasks should combine with positive thinking that leads to faith, optimism, and hope, and allows for defeating ones weaknesses. The nurse, as the therapeutic team member, plays a key role both in psycho-education and rehabilitation of mentally ill patients. Thanks to the regular contact with the patient and his or her family and accompanying them during everyday activities, the nurse can assess the patient’s problems and influence the constructive behaviour transformation of the patient and their closest environment. While considering the variety of problems and the scheme of caring activities, we should be aware that each patient requires an individual approach since the course of mental disorders is predictable only to a limited extent.
Aim of the study is to present knowledge of the nursing care of the patient in a disturbed body image based on current scientific knowledge.

słowa kluczowe:

obraz ciała; autokoncepcja; samoocena

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe