eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Efektywność szkoły rodzenia w redukcji lęku przed porodem w zależności od wieku i wykształcenia

Beata Bąk
1
,
Małgorzata Mastalerz
2

1.
Department of Perinatology and Gynecological-Obstetrical Nursing, Institute of Nursing and Obstetrics, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Delivery Room, Swietokrzyskie Centre for Mothers and Newborns, Specialized Hospital, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 10–17
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Ciąża i poród to szczególne momenty w życiu kobiety. Niekiedy są one związane z negatywnymi emocjami. W wielu przypadkach lęk przed porodem staje się przyczyną, że kobiety życzą sobie zakończenia ciąży cięciem cesarskim.

Cel pracy: Ocena subiektywnych opinii na temat odczuwanego lęku przed porodem, a także ocena efektywności udziału w zajęciach szkoły rodzenia w zależności od wieku i wykształcenia badanych kobiet.

Materiał i metody: Badaniem za pomocą ankiety objęto 125 położnic uczestniczących przed porodem w zajęciach szkoły rodzenia. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu χ2.

Wyniki: Kobiety powyżej 40 lat odczuwały najsilniejszy lęk przed porodem. Najmniej poród przerażał kobiety ze średnim wykształceniem. Największy lęk stwierdzono u badanych z wykształceniem zawodowym oraz wyższym. Kobiety we wszystkich grupach wiekowych były zdecydowanie usatysfakcjonowane udziałem w szkole rodzenia. Wśród kobiet w wieku 20–30 lat oraz powyżej 40 lat duży był odsetek tych, które nie potrafiły wdrożyć w życie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Stopień wykształcenia w istotny statystycznie sposób wpłynął na wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności uzyskanych w szkole rodzenia. Istnieje zależność pomiędzy wiekiem i wykształceniem kobiet a lękiem przed porodem. Wykształcenie różnicuje wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole rodzenia.

Wnioski: Pomimo korzyści, jakie daje udział w kursie, należy zwrócić większą uwagę na trening umiejętności wprowadzenia w życie uzyskanej wiedzy i umiejętności. Modyfikacja programu przyczyni się do redukcji negatywnych emocji, a także uwzględni potrzeby wszystkich uczestników kursu.

Introduction: Pregnancy and childbirth are among the most special moments in women’s lives, but are sometimes associated with negative emotions. In many cases, the fear of childbirth leads to a request to perform a caesarean section.

Aim of the research: To evaluate the subjective opinion on the perceived fear of childbirth and the effectiveness of participation in childbirth classes depending on the age and education of women surveyed.

Material and methods: The questionnaire study included 125 women in the antepartum period involved in antenatal classes. Statistical analysis was performed using the χ2 test.

Results: Women aged 40 and older felt the most fear of childbirth. Those with secondary education were least afraid of childbirth. Those with vocational and higher education had the greatest fear. Women of all ages in the majority were wholly or partly satisfied with participating in Lamaze classes. However, a large percentage of the group of 20–30 years and over 40 years could not use in practice the knowledge and skills gained during the course. The level of education statistically significantly contributed to applying in practice the knowledge and skills obtained in the Lamaze classes.

Conclusions: There was a relationship between age and education of women and fear of childbirth. Education differentiates ability to apply in practice the knowledge and skills learned in Lamaze classes. Despite the benefits of participation in the course, one should pay more attention to skills training and implementation of the acquired knowledge and skills.
słowa kluczowe:

lęk, poród, szkoła rodzenia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.