eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Elektrogastrografia w diagnostyce dyspepsji czynnościowej

Sebastian Foryś
,
Krzysztof Szadkowski
,
Cezary Chojnacki

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (3): 143–148
Data publikacji online: 2008/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Patogeneza dyspepsji czynnościowej jest ciągle mało poznana. Zróżnicowane są również poglądy dotyczące istoty oraz kryteriów jej diagnozy. Obowiązujące obecnie kryteria rozpoznania tej jednostki chorobowej (Kryteria rzymskie III) wyróżniają tylko dwie postacie kliniczne – zespół dolegliwości poposiłkowych (ang. postprandial distress syndrome – PDS) oraz zespół bólu w nadbrzuszu (ang. epigastric pain syndrome – EPS), jednakże granica podziału między nimi nie jest wyraźna. Przyczyny dolegliwości są generalnie nieznane i/lub pomijane. Pewne nadzieje w wyjaśnieniu etiopatogenezy budzą postępy w badaniach elektrofizjologicznych, w tym elektrogastrografii. Jest ona prostą, nieinwazyjną i powtarzalną metodą oceny czynności bioelektrycznej, a także monitorowania terapii zaburzeń czynnościowych żołądka. Wartość diagnostyczna tego badania w dyspepsji czynnościowej wydaje się być istotna, a niektórzy autorzy sugerują uznanie tej metody za badanie przesiewowe w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Na podstawie badań własnych wysunięto wstępne wnioski na temat zależności postaci EPS od bradygastrii, a postaci PDS od bradygastrii, a także tachygastrii.

The pathogenesis of functional dyspepsia is still not clear; there are different points of view connected with the criteria of its recognition. Currently recommended criteria of FD (Rome III criteria) favour only two clinical forms of the disease: epigastric pain syndrome (EPS) and postprandial distress syndrome (PDS), but the border between these two forms is not very distinct. The causes of these ailments are generally unknown or ignored. Electrophysiological examinations, for example electrogastrography, give some hopes in explaining the pathogenesis of this disorder. Electrogastrography is a simple, non-invasive, painless and repeatable diagnostic tool of assessment of gastric myoelectrical activity and a method of monitoring the therapy of functional disorders, among them ones of the stomach. The diagnostic value of this examination in functional dyspepsia seems to be significant, and some of the authors suggest that it can be a screening examination in functional disorders of the gastrointestinal tract. In our own work, the preliminary conclusions indicate the association of EPS with bradygastria and PDS with both bradygastria and tachygastria.
słowa kluczowe:

dyspepsja czynnościowa, elektrogastrografia, dysrytmia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe