facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego oraz badanie chorego na nadciśnienie tętnicze

Jacek Lewandowski

Data publikacji online: 2010/12/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Ocenia się, że w krajach uprzemysłowionych nadciśnienie tętnicze dotyczy ponad 25% dorosłej populacji. W Polsce nadciśnienie rozpoznawane jest u 29% dorosłych, ale spośród nich leczonych jest skutecznie ok. 12%. Ponieważ nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe, powinno być wcześnie wykrywane i odpowiednio leczone. U każdego chorego konieczne jest zebranie wywiadu dotyczącego występowania czynników ryzyka, powikłań narządowych nadciśnienia i współistniejących chorób. W czasie badania fizykalnego należy zwrócić uwagę na obecność odchyleń typowych dla powikłań narządowych oraz współistniejących chorób układu sercowo-naczyniowego. Szczególny nacisk należy położyć na właściwy pomiar ciśnienia tętniczego.

Hypertension is one of the most prevalent risk factors of cardiovascular diseases. It is estimated that in industrialized countries hypertension affects more than 25% of adults. In Poland hypertension is diagnosed in 29% of adults, while only 12% of patients is treated effectively. Since hypertension increases cardiovascular risk it should be promptly diagnosed and appropriately treated. Data concerning presence of risk factors, end-organ damage and coexisting diseases must be obtained during history taking. During physical examinations typical signs of end organ damage and coexisting cardiovascular diseases should be evaluated. Special emphasis should be placed on appropriate blood pressure measurement.
słowa kluczowe:

nadciśnienie tętnicze, epidemiologia, wywiady, badanie fizykalne, pomiar ciśnienia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.