eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Epidemiologia przełyku Barretta i gruczolakoraka przełyku

Nancy Perez
,
William Taylor

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 61–68
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przełyk Barretta charakteryzuje się występowaniem zmian metaplastycznych w przełyku i jest stanem przedrakowym przełyku. Gruczolakorak przełyku odpowiada za coraz większą liczbę zgonów z powodu raka, zwłaszcza na Zachodzie. W piśmiennictwie wskazano wiele czynników ryzyka. Do najważniejszych z nich należą: choroba refluksowa przełyku, zakażenie Helicobacter pylori, czynniki związane ze stylem życia, takie jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i czynniki żywieniowe, oraz choroby metaboliczne, takie jak otyłość. Schorzenie to stwarza problemy w zakresie diagnostyki i leczenia pomimo dokonanych ostatnio postępów w dziedzinie diagnostyki, leczenia operacyjnego i innych terapii. W artykule przedstawiono przegląd wyników wielu badań, które pobrano z elektronicznych baz danych, takich jak PubMed, Google Scholar, Scopus, Medline, Embase i Cochrane. Podsumowano także aktualną wiedzę na temat epidemiologii i czynników ryzyka rozwoju przełyku Barretta i gruczolakoraka przełyku.

Barrett’s oesophagus is a condition characterised by metaplastic changes in the oesophagus and is a precursor to oesophageal adenocarcinoma. Oesophageal adenocarcinoma is recognised as being responsible for an increasing number of cancer-related deaths, especially in the western world. A deluge of risk factors have been described in the literature. Some of the important ones include gastroesophageal reflux disease, Helicobacter pylori infection, lifestyle factors like alcohol consumption, smoking, and dietary factors, and metabolic diseases like obesity. It also poses challenges in diagnosis and treatment despite recent advances in diagnostics, surgery, and other therapies. This is a narrative review of the findings of multiple studies that were retrieved from electronic databases like PubMed, Google Scholar, Scopus, Medline, Embase, and Cochrane. We summarise the current knowledge regarding the epidemiology and various risk factors for the development of Barrett’s oesophagus and oesophageal adenocarcinoma.1
słowa kluczowe:

choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa, czynniki ryzyka, gruczolakorak przełyku, epidemiologia, przełyk Barretta

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe