eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Eradykacja Helicobacter pylori – siedem grzechów głównych

Jarosław Daniluk
1

1.
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Data publikacji online: 2021/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wybór optymalnej terapii eradykacyjnej Helicobacter pylori jest częstym wyzwaniem dla lekarzy POZ. Obserwowana w ostatnich latach narastająca oporność bakterii na niektóre antybiotyki, a co za tym idzie – zmniejszona skuteczność leczenia stanowią istotny problem kliniczny. Z tego powodu standardowa potrójna terapia (inhibitor pompy protonowej, amoksycylina i klarytromycyna) nie powinna być stosowana jako leczenie pierwszego wyboru w Polsce. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w eradykacji H. pylori należy wdrożyć schemat terapii poczwórnej z bizmutem lub bez bizmutu przez 10–14 dni. W razie niepowodzenia jako leczenie drugiego wyboru należy zalecić terapię potrójną z lewofloksacyną lub poczwórną z bizmutem (jeśli nie była wcześniej stosowana). W artykule przedstawiono najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy i pacjentów w trakcie terapii eradykacyjnej H. pylori. Zaliczamy do nich nieprzestrzeganie aktualnych wytycznych dotyczących wyboru schematu leczenia, powtarzanie antybiotyków, które wcześnie były nieskuteczne, zbyt krótki czas terapii, nieadekwatne hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, brak oceny skuteczności terapii oraz niestosowanie probiotyków lub ich nieodpowiedni dobór podczas eradykacji. W świetle nowych doniesień podawanie określonych probiotyków, takich jak Saccharomyces boulardii lub Lactobacillus reuteri, powoduje zwiększenie skuteczności leczenia oraz zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych terapii antybiotykowej.

Choosing the optimal eradication therapy for Helicobacter pylori is a frequent challenge faced by general practitioners. The increasing resistance of bacteria to some antibiotics observed in recent years, and thus the reduced effectiveness of treatment, is a growing problem. For this reason, standard triple therapy (proton pump inhibitor, amoxicillin, and clarithromycin) should not be used as the first-choice treatment in Poland. According to current guidelines, a quadruple therapy regimen with or without bismuth for 10-14 days should be implemented in the eradication therapy of H. pylori. In the case of treatment failure, triple therapy with levofloxacin or quadruple therapy with bismuth (if not previously used) should be used in the second-line therapy. The article presents the most common mistakes that are made by physicians and patients during H. pylori eradication therapy. These include non-compliance with the current guidelines regarding the choice of treatment regimen, the repeated use of antibiotics that were ineffective previously, too short duration of therapy, inadequate inhibition of gastric acid secretion, non-compliance with medical recommendations, failure to assess the effectiveness of therapy, and lack or inadequate use of probiotics during eradication. In light of new reports, the administration of certain probiotics such as Saccharomyces boulardii or Lactobacillus reuteri increases the effectiveness of treatment and reduces the frequency of adverse effects of antibiotic therapy.
słowa kluczowe:

Helicobacter pylori, terapia, oporność na antybiotyki, eradykacja, inhibitor pompy protonowej

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.