ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 27
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original article

Experienced and perceived stigma among people suffering from schizophrenia

Katarzyna Chotkowska

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 304-317
Online publish date: 2019/12/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Purpose
The assessment of subjectively experienced and perceived stigma by people suffering from schizophrenia.

Methods
The study included 64 people diagnosed with schizophrenia from the Masovia Province. The study used Angermeyer’s Questionnaire.

Results
The respondents definitely expect negative social attitudes towards people who are mentally ill. The sense of anticipated stigma among respondents is high in every area (contacts with people, employment, relationships, social perceptions of mentally ill people, structural discrimination). The results show that some respondents experienced both rejection due to illness and also positive acceptance in their immediate environment. Respondents believed that it is better to keep the illness to themselves to avoid being exposed to rejection (72%) and that people respond negatively to people with mental illness (70%). They also believed that the majority of healthy people avoid contact with sick people (70%), and that employers are reluctant to hire them (72%). The majority of respondents believed that other people do not want to have mentally ill partners (77%), 59% of respondents had experienced rejection due to mental illness, 53% had the experience of all social contacts being broken with them for the same reason. In the area of employment, 39% of respondents declared that they had failed to be recruited because of the illness.

Conclusions
Respondents definitely expect negative social attitudes in various areas of their lives. Most often they experience stigma in the area of contacts with other people.

keywords:

schizophrenia, stigma, stigma experienced

references:
Meder J, Jarema M, Araszkiewicz A (eds.). Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce: Raport. Warszawa: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; 2008.
Świtaj P. Rola diagnozy psychiatrycznej w procesie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18: 377-386.
Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Simon and Schuster Inc.; 2009, p. 138.
Heatherton TF, Kleck RE, Hebl MR, Hull JG (eds.). Społeczna psychologia piętna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008, p. 23-43.
Czykwin E. Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
Podogrodzka-Niell M, Tyszkowska M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, Psychiatria Polska 2014; 48: 1201-1211.
Corrigan PW, Kleinlein P. Theimpact of mental illness stigma. In: Corrigan PW (ed.). On the stigma of mental illness. Practical strategies for research and social change. Washington, DC: American Psychological Association; 2005, p. 11-44.
Anczewska M, Wciórka J. Umacnianie nadzieja czy uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2007.
Wciórka B, Wciórka J. Sondaż opinii publicznej: społeczny obraz chorób psychicznych i osób chorych psychicznie w roku 2005. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15: 255-267.
Świtaj P. Piętno choroby psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14: 137-144.
Cechnicki A, Bielańska A, Franczyk J. Piętno choroby psychicznej: antycypacja i doświadczanie. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16: 113-121.
Bronowski P. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; 2012.
Tyszkowska M, Podogrodzka M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki bezpośrednio związane z leczeniem psychiatrycznym. Psychiat Pol 2013; 47: 1011-1022.
Kochański A, Cechnicki A. Postawy polskich psychiatrów wobec osób chorujących psychicznie. Psychiatria Polska 2017; 51: 29-44.
Krawczyński Ł. Medialny obraz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych dzienników. Studia Medioznawcze 2016; 4: 61-73.
Bronowski P, Chotkowska K. Nowe trendy w rehabilitacji osób chorujących psychicznie. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2016; 3: 11-20.
Anczewska M, Roszczyńska-Michta J. O umacnianiu pacjentów w procesie zdrowienia. In: Anczewska M, Wciórka J (eds.). Umacnianie – nadzieja czy uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2007, p. 68-82.
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe