ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
118.48

GOOGLE H5
6

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
0.17
 
The quarterly Advances in Psychiatry and Neurology is aimed at psychiatrists, neurologists as well as scientists working in related areas of basic and clinical research, psychology, social sciences and humanities. The journal publishes original papers, review articles, case reports, and - at the initiative of the Editorial Board – reflections or experiences on currently vivid theoretical and practical questions or controversies.
Articles submitted to the journal are evaluated first by the Section Editors, specialists in the fields of psychiatry, clinical psychology, science of the brain and mind and neurology, and reviewed by acknowledged authorities in the respective field. Authors and reviewers remain anonymous to each other.

Editor in Chief

Prof. dr hab. Jacek Wciórka
Institute of Psychiatry and Neurology, I Psychiatric Clinic
phone: +48 22 45 82 773
fax: +48 22 45 82 818
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl


Managing Editor

Małgorzata Choszcz
Institute of Psychiatry and Neurology
phone: +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl


Thematic Editors

Psychiatry

Dr hab. Piotr Świtaj
Institute of Psychiatry and Neurology, I Psychiatric Clinic
phone: +48 22 45 82 659
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

Dr hab. Adam Wichniak
Institute of Psychiatry and Neurology, III Psychiatric Clinic
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl


Clinical Psychology

Dr Daria Biechowska
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Public Health
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl


Mind and Brain

Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Pharmacology and Physiology of the Nervous System
e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl


Neurology

Dr Grzegorz Witkowski
Institute of Psychiatry and Neurology, I Neurology Clinic
e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pl

Dr hab. Tadeusz Mendel
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna
e-mail: mendel@ipin.edu.pl


Language editors (English)

dr Barbara Mroziak

e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson

e-mail: martarobson@gmail.com


Statistical consultation

Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski
e-mail: mierzeje@ipin.edu.plEditorial Board

Jacek Bomba
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Kraków

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Warszawa

Andrzej Czernikiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Psychiatrii, Lublin

Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Anna Grzywa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin

Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Warszawa

Irena Heszen-Niejodek
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej, Warszawa

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Danuta Kądzielawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii, Warszawa

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii, Wrocław

Jerzy Landowski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Chorób Psychicznych, Gdańsk

Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ, Cibórz

Marek Masiak,
Prywatne Sanatorium NZOZ, Nąłęczów

Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii, Szczecin

Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Antoni Prusiński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Neurologii, Łódź

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa

Teresa Rzepa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii, Szczecin

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Poznań

Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej, Lublin

Waldemar Szelenberger
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Warszawa

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA
ISSN: 1230-2813
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe