eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Scientific board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Publication charge Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank

Scientific Board

Ben Bullock
Centre for Mental Health, Swinburne University of Technology, Hawthorn, VIC, Australia

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa

Piotr Gałecki
Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, Poland

Łukasz Gawęda
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa

Krzysztof Gbyl
Center for Neuropsychiatric Depression Research, Psychiatric Center Glostrup, Denmark

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Gdańsk

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Michał Karliński
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Jakub Kaźmierski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Gerontologii, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Łódź

Andrzej Kiejna
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Psychologii, Wrocław

Iwona Kurkowska-Jastrzębska 

Second Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland

Antonio Lasalvia
University of Verona, Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, Section of Psychiatry, Verona, Italy

Monika Mak
Department of Health Psychology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Tadeusz Pietras
Second Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw

Konrad Rejdak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii, Lublin

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Klinika Neurologii, Warszawa

Georg Schomerus
University of Leipzig, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Leipzig, Germany

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Poznań

Oleg Skugarevsky
Belarusian State Medical University, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Minsk, Belarus

Michał Sobstyl
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Warszawa

Patryk Stecz
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok

Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.