eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2021
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Febuksostat w leczeniu chorych na dnę moczanową w świetle badania FAST

Michał Holecki
1

1.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Data publikacji online: 2021/05/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dna moczanowa ze względu na częstość występowania i związane z nią powikłania przewlekłe stanowi istotny problem społeczny i terapeutyczny. Aktualne wytyczne jednoznacznie zalecają stosowanie leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego wyłącznie u chorych z hiperurykemią i rozpoznaną dną moczanową. Takie wskazanie nie budzi żadnych wątpliwości. Pomimo braku jednoznacznych dowodów naukowych lub rekomendacji leczenie hipourykemizujące, w tym przede wszystkim allopurynol, jest powszechnie stosowane u osób z bezobjawową hiperurykemią. Takie postępowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia potencjalnie zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości. W niniejszym artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące postępowania u chorych z hiperurykemią – zarówno objawową, jak i niezwiązaną z dną moczanową, porównano febuksostat z allopurynolem, a także przedstawiono wyniki badań dotyczących ryzyka sercowo-naczyniowego podczas takiego leczenia, w tym najnowszego badania FAST.

Gout, due to its frequency and concomitant chronic complications, is a significant social and therapeutic problem. Current guidelines explicitly recommend the use of urate-lowering drugs only in patients diagnosed with gout. Such an indication does not raise any doubts. Despite the lack of conclusive evidence or recommendations, hypouricaemic therapy, especially allopurinol, is widely used in patients with asymptomatic hyperuricaemia despite the risk of potentially life-threatening hypersensitivity reactions. The article discusses selected issues related to the treatment of patients with hyperuricaemia, both related and unrelated to gout, compares febuxostat with allopurinol, and presents the results of studies on cardiovascular risk during urate-lowering treatment, including the latest FAST study.
słowa kluczowe:

hiperurykemia, dna moczanowa, leczenie, działania niepożądane

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe