eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Fibromialgia

Marek Grabski
,
Tomasz Wójcik
,
Iwona Napora

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 285–287
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Fibromialgia zaliczana jest do chorób tkanki łącznej. Istnieje wiele hipotez na temat jej przyczyn, jednak żadna z nich nie jest ostatecznie potwierdzona. W związku z nieznaną etiopatogenezą choroby i brakiem miarodajnych badań laboratoryjnych leczenie fibromialgii jest utrudnione. Osoby z tym schorzeniem, u których występują uogólnione bóle oraz przewlekłe zmęczenie, w obawie przed nasileniem się dolegliwości rezygnują ze sportu i wzmożonej aktywności fizycznej i ograniczają się do leczenia farmakologicznego lub psychoterapii. Tymczasem odpowiednio dobrany trening kinezyterapeutyczny może znacząco podnieść jakość życia osób chorych na fibromialgię. W artykule omówiono aktualne kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny choroby oraz sposoby leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń leczniczych.

Fibromyalgia is classified as a disease of the connective tissue. There are many hypotheses about the causes of fibromyalgia, but none of them is finally confirmed. Due to unexplained etiopathogenesis of the illness, its treatment is difficult. People with fibromyalgia who suffer from generalised pains and chronic fatigue give up sport and increased physical activity in fear of escalation of ailments, limiting themselves to pharmacological therapy or psychotherapy. Meanwhile, properly selected kinesitherapeutic training can significantly improve the quality of life of people with fibromyalgia. The article discusses the current diagnostic criteria, clinical picture of the disease, and methods of treatment, with particular emphasis on therapeutic exercises.
słowa kluczowe:

leczenie, fibromialgia, kinezyterapia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.