eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 68
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Gdy zawiodą badania genetyczne – próba identyfikacji ofiar wybuchu gazu spowodowanego uszkodzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia z odniesieniem do zagadnień zdobywania zażyciowej dokumentacji stomatologicznej

Katarzyna Wochna
1
,
Jarosław Berent
1
,
Anna Smędra
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (3): 188–200
Data publikacji online: 2019/02/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Praca przedstawia trudny przypadek identyfikacji szczątków dwóch robotników budowlanych, którzy ponieśli śmierć w wyniku wybuchu gazu. Ze względu na znaczne uszkodzenie ciał ofiar w obu przypadkach przeprowadzono badanie genetyczne i odontologiczne celem ustalenia ich tożsamości. Badania genetyczne pozwoliły zidentyfikować szczątki jednej ofiary, natomiast z uwagi na całkowite zniszczenie materiału genetycznego, charakterystyczne dla ekspozycji na długotrwałe działanie bardzo wysokiej temperatury (podobne do kremacji), ustalenie tożsamości drugiej ofiary okazało się niemożliwe. To, czego nie udało się dokonać za pomocą badań genetycznych, osiągnięto dzięki badaniom odontologicznym – na podstawie zażyciowej dokumentacji stomatologicznej. Prezentowany przypadek pokazuje, że badania uzębienia mogą stanowić alternatywę dla badań genetycznych i daktyloskopowych, mimo że znaczenie odontologii sądowej w Polsce jest nadal niedoceniane. W pracy omówiono również kwestię uzyskiwania zażyciowej dokumentacji stomatologicznej z perspektywy krajowej.

The paper illustrates a difficult case of personal identification of the remains of two construction workers, severely charred and calcined because of very high temperatures caused by an explosion of a high pressure gas pipeline. In both cases, genetic and odontological examinations were conducted for the purpose of victim identification. Genetic tests made it possible to identify the remains of one of the casualties. In the other case, however, identification was impossible on account of complete destruction of the victim’s genetic material, which is typical of long-term exposure to extremely high temperatures (similar to cremation). Ultimately, the remains were identified on the basis of odontological examinations following the retrieval of the victim’s ante-mortem dental records. The presented case shows that dental examinations can be an alternative to genetic tests and dactyloscopy. Unfortunately, the value of forensic odontology is Poland is still underestimated. The paper also addresses the issue of retrieval of ante-mortem dental records in Poland.
słowa kluczowe:

identyfikacja odontologiczna, bardzo wysoka temperatura, degradacja DNA, skalcynowane szczątki, zażyciowa dokumentacja stomatologiczna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe