eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 106
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Gwałtowny początek tocznia rumieniowatego układowego z rzadko obserwowanymi zmianami skórnymi

Martyna Skręta-Śliwińska
,
Anna Woźniacka
,
Ilona Kurnatowska
,
Maciej Goździk
,
Agnieszka Żebrowska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 291–301
Data publikacji online: 2019/08/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Toczeń rumieniowaty układowy jest wielonarządową chorobą tkanki łącznej o heterogennym obrazie klinicznym.

Cel pracy
Przedstawienie przypadku choroby o piorunującym przebiegu u kobiety, u której zmiany skórne o charakterze ostrym poprzedziły dysfunkcję wielonarządową, w tym ostre uszkodzenie nerek.

Opis przypadku
U pacjentki na skórze twarzy pojawiły się obrzękowe wykwity grudkowe z tendencją do wysięku i tworzenia nadżerek. Na błonie śluzowej jamy ustnej obecne były nadżerki, a na udach zmiany o charakterze plamisto-grudkowym. Zmianom towarzyszyła wysoka temperatura ciała, ogólne osłabienie oraz bóle mięśni i stawów. Stwierdzono zaburzenia hematologiczne, immunologiczne oraz pogorszenie czynności nerek. Rozpoznano gwałtowny rozwój tocznia rumieniowatego układowego i wdrożono leczenie z zastosowaniem glikokortykosteroidów, cyklofosfamidu, plazmaferez oraz hemodializoterapii, co pozwoliło na uzyskanie remisji choroby.

Wnioski
Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą o ostrym początku, który często imituje chorobę zakaźną. Obecność zmian skórnych charakterystycznych dla tocznia rumieniowatego układowego ułatwia wczesne rozpoznanie choroby oraz wdrożenie właściwego leczenia.Introduction
Systemic lupus erythematosus is a multi-organ connective tissue disease of heterogeneous clinical presentation.

Objective
This article presents a case of a fulminant disease in a woman in which acute cutaneous lesions preceded multi-organ dysfunction, including acute kidney injury.

Case Report
Papular eruptions demonstrating a tendency to exudate and formation of erosions appeared on the patient’s facial skin. Erosions were present on oral mucosa, and maculopapular lesions developed on thighs. Lesions were accompanied by high fever, general malaise and pain of muscles and joints. Haematological and immunological abnormalities as well as a decrease in kidney function were observed. A rapid development of systemic lupus erythematosus was diagnosed an the treatment with glucocorticosteroids, cyclophosphamide, plasmapheresis and haemodialysis was introduced, resulting in remission.

Conclusions
Acute onset of systemic lupus erythematosus often imitates an infectious disease. Presence of cutaneous lesions typical for systemic lupus erythematosus allows early diagnosis and introduction of appropriate treatment.

słowa kluczowe:

toczeń rumieniowaty układowy, ostre uszkodzenie nerek, zapalenie błon surowiczych, plazmafereza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe